Styrk butikslivet

Ringe er af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter blevet udpeget til at være en by med et butiksliv, der har et særligt potentiale.

Læs rapporten, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet:

Inspiration til udvikling af danske købstæder

Udnævnelsen af Ringes rige butiksliv med særlige potentialer har været afgørende for nedsættelsen af en ny arbejdsgruppe. Gruppen fokuserer på, at styrke det allerede eksisterende butiksliv og arbejder under titlen, Styrk Butikslivet. Gruppen består af Faaborg-Midtfyn kommune, politikere, forretningsfolk og visitFaaborg. I første omgang er der fokus på at styrke butikslivet i Faaborg og Ringe.

Udover at der lokalt bliver arbejdet benhårdt på at styrke butikslivet, er der i samarbejde med COWI skabt et netværk på tværs af kommunegrænserne. Netværket består af fem kommuner - Odder, Gladsaxe, Mors, Varde og Ringe, der arbejder med at forbedre og skabe et mere levende butiksliv. Dette sker blandt andet ved at arrangere inspirationsture og se på om der er butikker i Odder der kunne tænkes at passe ind i fx Ringe. 

Se indslag fra TV2 Fyn omkring "Styrk butikslivet"

Der er kommet 2 udkast til handleplaner for butikslivet i Ringe og Faaborg:

Læs handleplanen for butikslivet i Faaborg

Læs handleplanen for butikslivet i Ringe

Læs referatet fra Styrk Butiksliv-mødet d. 10. februar

Kontakt

Hanne Raunsmed Andersen
hanan@fmk.dk
72 53 20 80