Udviklingsplan for de grønne områder

Hvad oplever du, når du bruger et grønt område i Faaborg-Midtfyn Kommune? Og endnu vigtigere; hvad kunne du tænke dig at opleve?

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi mange rigtig gode grønne områder, men vi vil gerne finde ud af hvordan vi kan benytte dem bedre. Kunne vi fx vedligeholde områderne bedre nogen steder, hvis vi slækker på det andre steder.  Derfor er arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan for de grønne områder sat i gang.

For at finde ud af hvad du mener, vil vi gerne invitere alle borgere i Faaborg-Midtfyn kommune til at deltage en af de 3 workshops i egnsprofilområderne. Sideløbende inviterer vi jer til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden eller på facebook, hvor der spørges om nogenlunde det samme.

Ringeegnen
Mandag 11. marts kl. 17-19 på Tre Ege Skolen, Ryslinge Skoles aula
Sundhed i de grønne områder ved Nina Schriver, Movementum

Forstadsbåndet
Torsdag 21. marts kl. 17-19 på Brobyskolerne, Allested-Vejle Skoles aula
Klima og regnvandshåndtering i de grønne områder ved Lærke Sangill, VandcenterSyd

Faaborgegnen
Onsdag 27. marts kl. 19-21 på Brahesminde Skole, Svanninge Skoles aula
Anderledes udnyttelse af de grønne områder ved Rasmus Vincentz, Habitats

Samtidig med spørgeskema og workshops, inviteres skoler og plejecentre til at svare på et lignende spørgeskema, da de udgør en væsentlig brugergruppe i de grønne områder.

Udfyld spørgeskemaet her

Invitation til workshop

Kort over grønne områder

Videre proces

Resultaterne af undersøgelse og workshops indsamles og bearbejdes, der ud arbejdes udkast til udviklingsplan for de grønne områder, udviklingsplanen kommer i høring, hvorefter den endelig vedtages i efteråret 2019.

Forstadsbånd.jpg

Faaborgegnen.jpg

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Tine Kierkegaard
tkier@fmk.dk
72 53 20 21