Borgerservice

Tidsfrister for afgørelser inden for koncernområdet Borgerservice
OmrådeLovTidsfrist
Bevilling af kropsbårne hjælpemidler/forbrugsgoder - hvis det tidligere har været bevilligetServiceloven § 112 og § 1134 uger
Bevilling af kropsbårne hjælpemidler/forbrugsgoder - hvis det er første gang, der ansøgesServiceloven § 112 og § 1138 uger

Personlige tillæg

Folkepensionister: Lov om social pension

Serviceloven § 144 uger

Helbredstillæg

Folkepensionister: Lov om social pension

Førtidspensionister tilkendt før 1.1.2003: Lov om social pension

Serviceloven § 14a og

§ 18, stk. 1-4

4 uger
Delpension3 måneder
Lån/garanti for beboerindskud2 uger
Bevilling af lån til betaling af ejendomsskatter2 uger
Nyt sundhedskortBestilles samtidig med betaling
Refusion af gruppe 2 speciallægeregninger2 uger
Sygesikringskørsel1 dag
Forskudsopgørelse - kun ved personlig henvendelseStraks
FlyttemeddelelserFlyttedato + 1 uge
Attester1 dag
Udtalelser til Indenrigsministeriet (klagesager)4 uger
Udstedelse af pas1 dag
Udstedelse og fornyelse af kørekort2-3 uger
Prøvelsesattest/vielse på rådhuset

2 uger (for danske par) 

3-4 uger (for udenlandske par)

KontanthjælpAktivloven § 114 uger fra relevant dokumentation foreligger
BefordringsgodtgørelseLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82 og § 832 uger fra modtagelse af korrekt dokumentation
Udfærdigelse af jobplanLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 28 og § 29
Afgørelse om revalideringAktivloven § 463 måneder efter, ressourceprofilen er udarbejdet
Bevilling af revalideringsydelseAktivloven § 471 måned
Forlængelse af revalideringsperiodenAktivloven § 561 måned
Godkendelse af arbejde under revalideringAktivloven § 571 måned
Særlig støtte under revalideringAktivloven § 631 måned
Merudgifter til boligAktivloven § 64 og § 64a1 måned efter at lægelig dokumentation m.v. foreligger
Hjælp til selvstændig virksomhedAktivloven § 653 måneder efter, at al relevant dokumentation foreligger, og ressourceprofil er udarbejdet
FleksjobLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 703 måneder efter, at al relevant dokumentation foreligger
Ledighedsydelse, særlig ydelseAktivloven § 742 uger
LøntilskudLov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 121 måned
Hjælp til værktøj og arbejdsredskaberLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 761 måned efter, at al relevant dokumentation foreligger
BoligplaceringIntegrationsloven § 12Snarest muligt
Etableringsydelse v. boligplaceringIntegrationsloven § 35Op til 4 uger
IntegrationsprogramIntegrationsloven § 16Påbegyndes senest 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for pågældende
IntegrationskontaktIntegrationsloven § 191 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for pågældende
DanskundervisningIntegrationsloven § 21Henvisning senest 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for pågældende
Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogramIntegrationsloven § 342 uger
Hjælp til repatrieringIntegrationsloven § 73 måneder
EnkeltudgifterAktivloven § 81/Integrationsloven § 35 Op til 4 uger
Hjælp til sygebehandlingAktivloven § 82/Integrationsloven § 36Op til 4 uger
Udgifter vedrørende samkvemAktivloven § 83/Integrationsloven § 37Op til 4 uger
Forældreløse børnAktivloven § 84/Integrationsloven § 38Op til 4 uger
Hjælp til flytningAktivloven § 85/Integrationsloven § 39Op til 4 uger
EfterlevelseshjælpAktivloven § 85A1 uge
Forhøjelser af førtidspensionister, bevilget før 1. januar 20033 måneder
Bistands- og plejetillæg for førtidspensionister, bevilget før 1. januar 20033 måneder
Førtidspension, tilkendt efter 1. januar 20033 måneder
Personlige tillæg, pensioner bevilget før 1. januar 2003Pensionsloven § 171 måned
Dagpenge ved sygdom, lønmodtagere (§ 38), arbejdsgivere (§ 40) Dagpengeloven § 38 og § 402 uger efter modtagelse af relevant dokumentation
Dagpenge, selvstændigeDagpengeloven § 432 uger efter modtagelse af relevant dokumentation

Dagpenge i h.t. § 56 (kronisk syge - lønmodtagere)

Dagpenge i h.t. § 58 (kronisk syge - selvstændige)

2 uger efter modtagelse af relevant dokumentation