Sundhed og Omsorg

Tidsfrister for afgørelser inden for koncernområdet Sundhed og Omsorg
OmrådeLovTidsfrist
Personlig plejeServiceloven § 835 hverdage
Praktisk hjælpServiceloven § 834 uger
MadserviceServiceloven § 835 hverdage
Afløsning i eget hjemServiceloven § 844 uger
Aflastning og midlertidigt opholdServiceloven § 844 uger
Privatansat hjemmehjælpServiceloven § 944 uger
Kontant tilskud til hjælpServiceloven § 95, stk. 14 uger
Plejevederlag ved pasning af døendeServiceloven § 119 og 1205 hverdage
Sygeplejeartikler og lign.Serviceloven § 1225 hverdage
Genoptræning efter servicebehovServiceloven § 86 stk. 24 uger
Ældrebolig jf. lov om almene boligerServiceloven § 544 uger
Plejebolig med døgnbemanding jf. lov om almene boligerServiceloven § 54a4 uger
PatientvejledningSundhedsloven § 119Ingen
HjælpemidlerServiceloven § 1121 - 8 uger
ForbrugsgoderServiceloven § 1131 - 8 uger
BilServiceloven § 1142 - 10 mdr. 
BoligændringerServiceloven § 1161 - 12 mdr.
VSU, Voksen specialundervisningLov om Specialundervisning for voksneLøbende
STU, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelseLov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behovLøbende
Bevilling af plejevederlag ved pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdomServiceloven § 1184 uger
Personlig hjælper3 måneder
Bevilling af ledsagerordning (BPA)Serviceloven § 971 måned
Kontaktperson til døvblinde1 måned
StofmisbrugsbehandlingServiceloven § 10114 dage
Genoptræning og træningServiceloven § 86 stk. 110 hverdage
Dækning af nødvendige merudgifterServiceloven § 1003 måneder
GenoptræningsplanerSundhedsloven § 14010 hverdage
AlkoholbehandlingSundhedsloven § 14114 dage
SBH-kørsel, Svært bevægelseshæmmede1 uge
Kørsel til genoptræning
Visitation til ældre- handicapboligServiceloven § 1083 måneder
Aflastningsfamilier og aflastningsopholdServiceloven § 1073 måneder
Visitation til bostøtteServiceloven § 85 og 1073 måneder
Døgnanbringelser - tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemerServiceloven § 102
Socialpædagogisk støtteServiceloven § 853 måneder
Beskyttet beskæftigelseServiceloven § 1032 måneder
Aktivitets- og samværstilbudServiceloven § 1042 måneder