Sundhed og Omsorg

Sagsbehandlingstider for ansøgninger i Sundhed og Omsorg
Ansøgninger behandles så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingstiden er udtryk for den periode, der maksimalt kan gå fra ansøgningstidspunktet, til der er truffet afgørelse i sagen. Der kan i nogle tilfælde forekomme yderligere sagsbehandlings- eller leveringstid efter, der er truffet afgørelse.
OmrådeLovTidsfrist
Personlig plejeServiceloven § 835 hverdage
Praktisk hjælpServiceloven § 834 uger
MadserviceServiceloven § 835 hverdage
Afløsning i eget hjemServiceloven § 844 uger
Aflastning og midlertidigt opholdServiceloven § 844 uger
Privatansat hjemmehjælpServiceloven § 944 uger
Kontant tilskud til hjælp i hjemmetServiceloven § 95, stk. 23 mdr.
Plejevederlag ved pasning af døendeServiceloven § 119 og 1205 hverdage
Sygeplejeartikler og lign.Serviceloven § 1225 hverdage
Forebyggende hjemmebesøgServiceloven § 79aLøbende
Ældrebolig jf. lov om almene boligerServiceloven § 544 uger
Plejebolig med døgnbemanding jf. lov om almene boligerServiceloven § 54a4 uger
PatientvejledningSundhedsloven § 119Ingen

Hjælpemidler (enkle, entydige eller akutte ansøgninger)
F.eks. toilethjælpemidler og rollator

Serviceloven § 1121 - 5 hverdage

Øvrige hjælpemidler.
F.eks. 3-hjulede cykler og el-kørestole

Serviceloven § 11212 uger inkl. ventetid

Forbrugsgoder
F.eks. el-scooter

Serviceloven § 11316 uger inkl. ventetid
Støtte til køb af bilServiceloven § 1149 mdr.  inkl. ventetid
Støtte til køb af bil, hvor der vurderes behov for kørekortkravServiceloven § 11412 mdr. inkl. ventetid
Boligændringer (enkle, entydige eller akutte ansøgninger)
F.eks. fjernelse af dørtrin.
Serviceloven § 116Op til 4 uger
Boligændringer (ved tilbud ved håndværkere)
F.eks. mindre ændringer på badeværelse eller i køkken.
Serviceloven § 116Op til 4 mdr. inkl. ventetid
Større boligændringer, der kræver byggetilladelse)Serviceloven § 116Op til 14 mdr.
VSU, Voksen specialundervisningLov om Specialundervisning for voksneLøbende
STU, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelseLov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behovLøbende
Bevilling af plejevederlag ved pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdomServiceloven § 1184 uger
Tilskud til nærtstående/Personlig hjælper (BPA)

Servicelovens § 95/§ 96

8 mdr.
Bevilling af ledsagerordningServiceloven § 971 måned
Kontaktperson til døvblinde1 måned
StofmisbrugsbehandlingServiceloven § 10114 dage
Genoptræning og træningServiceloven § 86 stk. 1 og § 86.210 hverdage
Dækning af nødvendige merudgifterServiceloven § 1003 mdr.
GenoptræningsplanerSundhedsloven § 1407 kalenderdage
AlkoholbehandlingSundhedsloven § 14114 dage
SubstitutionsbehandlingSundhedslovens § 14214 dage
Individuel handicapkørselLov om trafikselskaber1 uge
Længerevarende ophold i botilbudServiceloven § 108 og Lov om almene boliger § 1054 mdr.
Midlertidigt botilbudServiceloven § 1074 mdr.
Visitation til bostøtte/socialpædagogisk støtteServiceloven § 85 3 mdr.
Tilbud af særlig behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemerServiceloven § 1023 mdr.
SygeplejeSundhedslovens § 138Løbende
Beskyttet beskæftigelseServiceloven § 1032 mdr.
Aktivitets- og samværstilbudServiceloven § 1042 mdr.

*mdr. = måneder