Sundhed og Omsorg

Tidsfrister for afgørelser i Sundhed og Omsorg
Der kan forekomme sagsbehandlingstid efter at der er truffet afgørelse
OmrådeLovTidsfrist
Personlig plejeServiceloven § 835 hver-dage
Praktisk hjælpServiceloven § 834 uger
MadserviceServiceloven § 835 hver-dage
Afløsning i eget hjemServiceloven § 844 uger
Aflastning og midlertidigt opholdServiceloven § 844 uger
Privatansat hjemmehjælpServiceloven § 944 uger
Kontant tilskud til hjælpServiceloven § 95, stk. 14 uger
Plejevederlag ved pasning af døendeServiceloven § 119 og 1205 hver-dage
Sygeplejeartikler og lign.Serviceloven § 1225 hver-dage
Genoptræning efter servicebehovServiceloven § 86 stk. 24 uger
Ældrebolig jf. lov om almene boligerServiceloven § 544 uger
Plejebolig med døgnbemanding jf. lov om almene boligerServiceloven § 54a4 uger
PatientvejledningSundhedsloven § 119Ingen

Hjælpemidler (enkle, entydige eller akutte ansøgninger)
F.eks. toilethjælpemidler og rollator

Serviceloven § 1121 - 5 hverdage

Øvrige hjælpemidler.
F.eks. 3-hjulede cykler og el-kørestole.

Serviceloven § 11210 - 12 uger inkl. ventetid

Forbrugsgoder
F.eks. el-scooter

Serviceloven § 11312 - 16 uger inkl. ventetid
Støtte til køb af bilServiceloven § 1144 - 7 mdr.  inkl. ventetid
Støtte til køb af bil, hvor der vurderes behov for kørekortkravServiceloven § 114Op til 12 mdr. inkl. ventetid
Boligændringer (enkle, entydige eller akutte ansøgninger)
F.eks. fjernelse af dørtrin.
Serviceloven § 116Op til 4 uger
Boligændringer (ved tilbud ved håndværkere)
F.eks. mindre ændringer på badeværelse eller i køkken.
Serviceloven § 116Op til 4 mdr. inkl. ventetid
Større boligændringer, der kræver byggetilladelse)Serviceloven § 116Op til 14 mdr.
VSU, Voksen specialundervisningLov om Specialundervisning for voksneLøbende
STU, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelseLov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behovLøbende
Bevilling af plejevederlag ved pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdomServiceloven § 1184 uger
Personlig hjælper3 mdr.
Bevilling af ledsagerordning (BPA)Serviceloven § 971 måned
Kontaktperson til døvblinde1 måned
StofmisbrugsbehandlingServiceloven § 10114 dage
Genoptræning og træningServiceloven § 86 stk. 110 hver-dage
Dækning af nødvendige merudgifterServiceloven § 1003 mdr.
GenoptræningsplanerSundhedsloven § 14010 hver-dage
AlkoholbehandlingSundhedsloven § 14114 dage
SBH-kørsel, Svært bevægelseshæmmede1 uge
Kørsel til genoptræning
Visitation til ældre- handicapboligServiceloven § 1083 mdr.
Aflastningsfamilier og aflastningsopholdServiceloven § 1073 mdr.
Visitation til bostøtteServiceloven § 85 og 1073 mdr.
Døgnanbringelser - tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemerServiceloven § 102
Socialpædagogisk støtteServiceloven § 853 mdr.
Beskyttet beskæftigelseServiceloven § 1032 mdr.
Aktivitets- og samværstilbudServiceloven § 1042 mdr.

*mdr. = måneder