Svarfrister og sagsbehandlingstider

Her kan du se, hvornår du kan forvente svar i forskellige typer af sager. Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, du ansøger om.

En sag skal behandles hurtigst muligt. De sagsbehandlingsfrister, du finder her på siden er den tid, der længst må gå, til der er truffet en afgørelse. Når Faaborg-Midtfyn Kommune modtager en sag, skal kommunen kvittere for modtagelsen senest syv dage efter kommunen har modtaget sagen. Træffer kommunen en afgørelse eller gives der et svar i en sag inden de syv dage, erstatter det kvitteringen for modtagelsen.

Sagsbehandlingsfristerne er her vist efter emne og sorteret alfabetisk.
Fristen kan være opgivet som arbejdsdage, og det er lig med åbningsdage i den kommunale administration.

Luk alle
Åben alle

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 84
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 44
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 84
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Aftale ved kronisk sygdom - lønmodtagere

Lov: Sygedagpengeloven
Paragraf: § 56
Sagsbehandlingstid: 2 uger


Aftale ved kronisk sygdom - selvstændige

Lov: Sygedagpengeloven
Paragraf: § 58a
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 104
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Lov: Sundhedsloven
Paragraf: § 141
Sagsbehandlingstid: 14 dage (2 uger)

Lov: Lov om social pension
Paragraf: § 26d
Sagsbehandlingstid: 26 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 172
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 178
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf: § 27a
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 84
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 84
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 104
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Lov: Sundhedsloven
Paragraf: § 141
Sagsbehandlingstid: 14 dage

Lov: 
Paragraf: § 16a 
Sagsbehandlingstid: 180 dage (servicemålaftale)

Lov: 
Paragraf: § 16b
Sagsbehandlingstid: 90 dage (lov)

Lov: 
Paragraf: § 10-19
Sagsbehandlingstid: 90 dage (lov)

Luk alle
Åben alle

Lov: Boligstøtteloven
Paragraf: § 54 - 64g
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 175 og 176
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 103
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 97
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 118
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førstidspension
Paragraf:  § 16
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Boligændringer (enkle, entydige eller akutte ansøgninger) F.eks. fjernelse af dørtrin. Boligændringer - enkle, entydige eller akutte

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 116 
Sagsbehandlingstid: Op til 4 uger


Boligændringer (ved tilbud ved håndværkere) F.eks. mindre ændringer på badeværelse eller i køkken. Boligændringer - ved tilbud fra håndværkere

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 116
Sagsbehandlingstid: Op til 16 uger

Boligændringer, som kræver byggetilladelser

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 116
Sagsbehandlingstid:  Op til 14 mdr.

Botilbud - længerevarende ophold

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 108
Sagsbehandlingstid:  16 uger

 

Botilbud - midlertidigt

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 107
Sagsbehandlingstid: 16 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 107
Sagsbehandlingstid: 16 uger

Lov: 
Paragraf: § 50
Sagsbehandlingstid: Maks 16 uger

Luk alle
Åben alle

Lov: Sygedagpengeloven
Paragraf:  § 6, 38 og 40
Sagsbehandlingstid:  2 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 100
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Luk alle
Åben alle

Lov: 
Paragraf: 40 dage 
Sagsbehandlingstid: hverdage eller kalenderdage

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 81 
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 35
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 55 dage 

Luk alle
Åben alle

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 11 stk. 
Sagsbehandlingstid: 8 Maks 12 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Paragraf: § 162
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: 
Paragraf: § 123
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Lov: CPR-loven
Paragraf:  § 12
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 39
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 85
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Paragraf: § 17 stk. 2
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om social pension
Paragraf: § 14 stk. 1
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: CPR-loven
Paragraf:  § 42 og 46
Sagsbehandlingstid: 2 uger.

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 113
Sagsbehandlingstid:  8 uger ved første ansøgning, 4 uger ved genansøgning

Forbrugsgoder F.eks. el-scooter
L
ov: Serviceloven § 113
Paragraf: § 113
Sagsbehandlingstid: 
16 uger inkl. ventetid

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 79a
Sagsbehandlingstid: Løbende

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf:  § 43 og 63 
Sagsbehandlingstid: 20 hverdage

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf:  § 43 og 63
Sagsbehandlingstid:  10 hverdage

Lov: Lov om social pension
Paragraf:  § 17, stk. 2 og stk. 3
Sagsbehandlingstid:  26 uger inkl. lovbestemt sagsbehandlingsfrist på 3 mdr. i Pensionsnævnet

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Paragraf:  § 13 og 14
Sagsbehandlingstid:  44 uger inkl. lovbestemt sagsbehandlingsfrist på 3 mdr. i Pensionsnævnet

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 52, stk. 3, nr. 1-9
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Luk alle
Åben alle

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 86, stk. 1 og § 86.2
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Lov: Sundhedsloven
Paragraf:  § 140
Sagsbehandlingstid:  7 kalenderdage / 1 uge

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf: § 19 
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Luk alle
Åben alle

Lov: Serviceloven
Paragraf§ 114
Sagsbehandlingstid: 9 mdr. inkl. ventetid

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 114
Sagsbehandlingstid: 12 mdr. inkl. ventetid

Helbredstillæg

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension m.v.
Paragraf: §18 stk. 1.
Sagsbehandlingstid: 4 uger.

Lov: Lov om social pension
Paragraf: §14a stk. 1
Sagsbehandlingstid: 4 uger.

Udvidet helbredstillæg

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Paragraf: §18 stk. 4. 
Sagsbehandlingstid: 4 uger.

Lov: Lov om social pension
Paragraf: §14a stk. 4
Sagsbehandlingstid: 4 uger.

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 32
Sagsbehandlingstid: 16 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf § 37
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Hjælpemidler (enkle, entydige eller akutte ansøgninger) F.eks. toilethjælpemidler og rollator)

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 112 § 113
Sagsbehandlingstid:  1-5 hverdage


Hjælpemidler - kropsbårne

Lov: Serviceloven
Paragraf: 
§ 112
Sagsbehandlingstid:
8 uger ved første ansøgning, 4 uger ved genansøgningØvrige hjælpemidler F.eks. 3-hjulede cykler og el-kørestole Hjælpemidler øvrige - f.eks. 3-hjulede cykler og el-kørestole

Lov: Serviceloven
Paragraf: 
§ 112  
Sagsbehandlingstid: 
12 uger inkl. ventetid

Lov: Lov om trafikselskaber
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid:  1 uge

Hjælpemidler - ved praktik m.v.

Lov: Lov om kompensation til handicappede i erhverv
Paragraf:  § 15f
Sagsbehandlingstid: 4 uger (lovbestemt)

 

Hjælpemidler - ved ansættelse

Lov: Lov om kompensation til handicappede i erhverv
Paragraf: § 15i
Sagsbehandlingstid: 4 uger (lovbestemt)

 

Hjælpemidler - ved ansættelse i fleksjob

Lov: Lov om kompensation til handicappede i erhverv
Paragraf:  § 15j
Sagsbehandlingstid: 4 uger (lovbestemt)

Luk alle
Åben alle

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 50 dage 

Luk alle
Åben alle

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 149
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Luk alle
Åben alle

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § mangles
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 95, stk. 2 § 95, stk. 2
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 11, 23 og 25
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 54a
Sagsbehandlingstid: Maks 7 hverdage efter dom

Lov: Sundhedsloven
Paragraf:  § 170 - 174
Sagsbehandlingstid: 2 uger. 

Luk alle
Åben alle

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 74
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Paragraf: § 37
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 97
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 45 
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 75
Sagsbehandlingstid: 6 uger

Lov: Lov om lån til betaling af ejendomsskatter
Paragraf: § 1
Sagsbehandlingstid:  2 uger

Lov: Boligstøtteloven
Paragraf: § 65 - 71
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Lov: Sundhedsloven
Paragraf:  § 12, 58 og 59
Sagsbehandlingstid:  2 uger. 

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Paragraf: § 66
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Tilbud om højskoleophold Højskoleophold 

Lov: Integrationsloven
Paragraf: 
 § 23c
Sagsbehandlingstid: 
 4 uger

Luk alle
Åben alle

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 83
Sagsbehandlingstid: 5 hverdage

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 82
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf: § 36
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 81a
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Sagsbehandlingstid: 200 dage

Luk alle
Åben alle

Serviceloven § 83 5 hverdage

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 

Serviceloven § 41 8 uger

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 167 4 uger

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 

Integrationsloven § 23d 4 uger

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 

Luk alle
Åben alle

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: Ikke kendt
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Luk alle
Åben alle

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 119 og 120
Sagsbehandlingstid:  5 hverdage

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf: § 86
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 118
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Sundhedsloven
Paragraf: § 119
Sagsbehandlingstid: Ingen

Lov: Lov om kompensation til handicappede i erhverv 
Paragraf: § 4
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 83
Sagsbehandlingstid: 5 hverdage

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Paragraf: § 17 stk. 2
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om social pension
Paragraf: § 14 stk. 1
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Serviceloven - jf. lov om almene boliger Plejebolig med døgnbemanding
Paragraf:  § 54a
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 78
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 83
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf:  § 80
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 94 
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Ægteskabsloven
Paragraf: § 13
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Luk alle
Åben alle

Lov: Sundhedsloven 
Paragraf: § 60, stk. 2 og § 64 stk. 2
Sagsbehandlingstid:  2 uger.

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 146 
Sagsbehandlingstid: 4 uger

 

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 142
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 73h og 73i
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Paragraf: § 147
Sagsbehandlingstid: 26 uger

Repatrieringsloven § 7 12 uger

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 

Luk alle
Åben alle

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 83
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf: § 37
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 23f
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 22
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Paragraf: § 48
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 40 dage hverdage eller kalenderdage

Lov: Serviceloven 
Paragraf: § 85
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Lov: Serviceloven 
Paragraf: § 101
Sagsbehandlingstid: 14 dage 2 uger

Lov: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
Paragraf: Ikke kendt
Sagsbehandlingstid: Løbende

Lov: Sundhedsloven
Paragraf: § 142
Sagsbehandlingstid: 14 dage 2 uger

Lov: Sundhedsloven
Paragraf:  § 12, 58 og 59 
Sagsbehandlingstid: 2 uger.

Lov: Sundhedsloven
Paragraf: § 138
Sagsbehandlingstid: Løbende

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 122
Sagsbehandlingstid: 5 hverdage

Lov: Sygedagpengeloven 
Paragraf: § 6, 38 og 40
Sagsbehandlingstid:  2 uger

Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende

Lov: Sygedagpengeloven 
Paragraf: § 41 og 43
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 36
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 82
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 102
Sagsbehandlingstid:  12 uger

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 34 
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Luk alle
Åben alle

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 42 
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 36
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 82
Sagsbehandlingstid: 4 uger

 

 

Lov: Lov om social pension
Paragraf:  § 18 stk. 2, nr. 2
Sagsbehandlingstid:  1 uge

Lov: Dagtilbudsloven 
Paragraf: § 41
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Ansættelse af nærtstående 

Lov: Serviceloven 
Paragraf: §95
Sagsbehandlingstid: 8 mdr.

Personlig hjælper (BPA) 

Lov: Serviceloven 
Paragraf: §95 og §96 
Sagsbehandlingstid:
8 mdr.

Luk alle
Åben alle

Lov: Lov om specialundervisning for voksne
Paragraf: kendes ikke
Sagsbehandlingstid:  Løbende

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf:  § 61, stk. 2
Sagsbehandlingstid:  2 uger

Lov: Integrationsloven 
Paragraf: § 23a
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf:  § 90 og 91
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 23b
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 57
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf:  § 154
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Luk alle
Åben alle

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 52a
Sagsbehandlingstid: 20 hverdage

Luk alle
Åben alle

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 54
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30