Takster 2019

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De samlede takser indgår desuden som et bilag til de vedtagne budgetter.

Foto til pas og kørekort samt ID kort

Gebyr for legitimationskort til personer
over 16 år

150,00 kr.
Gebyr for foto i forbindelse med udste-
delse af pas, kørekort og legitimationskort
135,00 kr.

 Yderligere oplysninger om priser mv. vedrørende pas og kørekort:

Pas

Kørekort
 

Spildevand

I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet er ejerskabet og driften af tidligere offentlige spildevandsanlæg blevet overdraget til FFV Spildevand A/S. 

FFV Spildevand A/S opkræver vandafledningsbidrag for afledning af spildevand til tidligere offentlige renseanlæg og private renseanlæg. Derudover opkræver FFV Spildevand A/S tilslutningsbidrag for tilslutning til kloak samt gebyr for tømning af bundfældningstanke. 

Faaborg-Midtfyn Kommune har godkendt taksterne d. 10. december 2018.

Bilag åbner i nyt vindue.

Spildevand - FFV A/S

Renovation

I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet er ejerskabet og driften af renovation blevet overdraget til FFV Renovation A/S.

Taksterne omfatter affald for husholdninger og erhverv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har godkendt taksterne d. 10. december 2018.

Bilag åbner i nyt vindue.

Affald - FFV A/S

Affald Erhverv - FFV A/S