Budget 2020

Budgetproces

Der afholdes budgetseminar d. 12. og 13. september 2019.

Læs materiale til budget 2020

Som borger, forening, organisation mv. i Faaborg-Midtfyn Kommune har du mulighed for i perioden d. 12. august til 1. september at indsende høringssvar, så det indgår i budgetprocessen og politikernes forhandlinger om økonomien for det kommende år. 

Er du medarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune er fristen for indsendelse af anbefalinger den 21. august, men via Vores FMK.

Indsend høringssvar via VoresFMK

Efter endt høringsperiode vil høringssvarende blive offentliggjort her på hjemmesiden. 

Den 14. januar godkendte Kommunalbestyrelsen budgetproceduren og budgetkalenderen for budget 2020. 

Budgetprocedure for budget 2020

Budgetkalender for budget 2020

Den 18. marts 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen et tillæg til budgetproceduren for budget 2020. Tillægget indeholder en ændring til målet for effektiviseringer og besparelser. 

Tillæg til budgetproceduren for budget 2020

Den 5. august 2019 godkendte Økonomiudvalget en revideret budgetprocedure for budget 2020. Den reviderede budgetprocedure er en følge af, at forhandlingerne om årets Økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er blevet udskudt.

Revideret budgetprocedure godkendt i Økonomiudvalget 5. august 2019

Budgetforslag fra interessegrupper, borgere mv.

Sidste år var der mulighed for, at eksterne interessenter kunne fremsende forslag til budgettet inden for nogle givne retningslinjer. Det er desværre ikke en mulighed til Budget 2020. Økonomiudvalget har således på sit møde den 11. marts 2019 besluttet, at eksterne budgetforslag ikke vil blive behandlet i dette års budgetproces. Det være sig både ønsker til ny drift og nye anlæg.

Baggrunden er den svære økonomiske situation som Faaborg-Midtfyn Kommune befinder sig i og som har betydet, at anlægsrammen i 2020 og frem er reduceret. Samtidig er tidligere års ramme til ny drift nulstillet.

Kommunalbestyrelsen har i stedet en vanskelig opgave med at realisere den nye udviklingsstrategi inden for den reducerede anlægsramme og det eksisterende driftsbudget, ligesom der skal prioriteres blandt forslag til besparelser og effektiviseringer for i alt 50 mio. kr. 

Kontakt

Økonomi og Løn

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

okonomi@fmk.dk

Du kan afgive høringssvar i perioden 12. - 1. september 2019.

Afgiv høringssvar