Budget 2020

Budgetaftale for budget 2020

Den 9. oktober 2019 har 23 ud af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer indgået en aftale for budget 2020. 

Budgetaftale for budget 2020

Takster 2020

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år takster og gebyrer for det kommende år.

Se godkendte takster og gebyrer for år 2020

Kontakt

Økonomi og Løn

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe
72 53 05 30
okonomi@fmk.dk

Konstitueret Chef for Økonomi og Løn
Heidi Juul Madsen
heima@fmk.dk 
72 53 10 10

Afdelingsleder Sofie Loftsgaard
sloft@fmk.dk
72 53 14 80

Afdelingsleder Christina Rahbæk-Juel
cjuel@fmk.dk
72 53 11 70

MED-udvalgenes anbefalinger samt høringssvar fra 1. høringsrunde

Medarbejderne har i perioden 13. august til 21. august haft mulighed for at komme med anbefalinger til de budgetforslag til budget 2020, som har konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
Medarbejdernes anbefalinger 

Borgere, foreninger, organisationer mv i Faaborg-Midtfyn Kommune har i perioden 12. august til 1. september haft mulighed for at afgive høringssvar til budget 2020.
Høringssvar, 1. høring