Budget 2020

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 5. november 2019 budgettet for 2020-2023. 

Budget 2020

Budgetforlig 2020

23 af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer indgår forlig om budget 2020.

Du finder budgetaftalen herunder:

Faaborg-Midtfyn Kommunes budgetaftale 2020-2023

Budgetskemaer

Til budget 2020 blev der vedtaget en række ændringsforslag. Ændringerne er indenfor drift, anlæg mv. og er beskrevet i skemaer. Skemaerne findes i nedenstående dokument:

Budgetskemaer vedtaget budget 2020-2021

Takster 2020

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år takster og gebyrer for det kommende år.

Se godkendte takster og gebyrer for år 2020

Kontakt

Økonomi og Løn

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe
72 53 05 30
okonomi@fmk.dk

Chef for Økonomi og Løn
Nis Kasper Pedersen
niskp@fmk.dk
72 53 49 33

Afdelingsleder Sofie Loftsgaard
sloft@fmk.dk
72 53 14 80

Afdelingsleder Christina Rahbæk-Juel
cjuel@fmk.dk
72 53 11 70

MED-udvalgenes anbefalinger samt høringssvar fra 1. høringsrunde

Medarbejderne har i perioden 13. august til 21. august haft mulighed for at komme med anbefalinger til de budgetforslag til budget 2020, som har konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
Medarbejdernes anbefalinger 

Borgere, foreninger, organisationer mv i Faaborg-Midtfyn Kommune har i perioden 12. august til 1. september haft mulighed for at afgive høringssvar til budget 2020.
Høringssvar, 1. høring