Takster 2021

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De samlede takster indgår desuden som et bilag til de vedtagne budgetter.

Herunder finder du de godkendte takster i Faaborg-Midtfyn Kommune indenfor udvalgte områder. Taksterne ses ved at trykke på +

Fold alle ud

Befordring til dagcentre og egenbetaling til tandpleje

Dagcentre

Befordring med taxa tur/retur til visiteret træningstilbud50,00 kr.
Tandpleje***
Egenbetaling til Omsorgstandpleje - maksimal årlig egenbetalingAfventer
Egenbetaling til Den Specialiserede Tandpleje - maksimal årlig egenbetaling 2020Afventer
***) Maximumstaksterne udmeldes i oktober fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

 

 

 

Bibliotek

Gebyrer
Voksenafdelingen - overskridelse af lånetiden 1-10 dage20,00 kr.
Overskridelse af lånetiden - 11-20 dage50,00 kr.
Overskridelse af lånetiden - 21-30 dage100,00 kr.
Overskridelse af lånetiden mere end 30 dage230,00 kr.
Krav om erstatning af materialet efter 40 dages overskridelse65,00 kr.
(65 kr. er håndteringsomkostning - hertil lægges materialets genanskaffelsespris)
Fotokopi/print fra PC
A4 sort/hvid1,00 kr.
A3 sort/hvid2,00 kr.
A4 farve2,00 kr.
A3 farve4,00 kr.
Området er ikke momsbelagt

 

For yderligere information kontakt Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne bibliotek@fmk.dk eller på telefon 72 53 08 10

Daginstitutioner og SFO 1/1-31/7

Daginstitutioner**
Dagpleje deltidsplads1.790,00 kr./md.
Dagpleje fuldtidsplads2.718,00 kr./md.
Vuggestue deltidsplads2.502,00 kr./md.
Vuggestue fuldtidsplads3.403,00 kr./md.
Børnehave deltidsplads1.540,00 kr./md.
Børnehave fuldtidsplads1.993,00 kr./md.
SFO heldags1.890,00 kr./md.
SFO morgenmodul1.000,00 kr./md.
SFO eftermiddagsmodul1.618,00 kr./md.
SFO2***562,00 kr./md.
**)Taksterne opkræves i 11 rater
***)SFO2 opkræves i 10 måneder. Juli og december er betalingsfri.

 

For yderligere information kontakt Center for Opvækst og Læring telefon 72 53 32 00 

Daginstitutioner og SFO 1/8-31/12

Dagpleje2.718,00 kr./md.
Dagpleje 30 timers barsels- og forældreorlovsmodul1.790,00 kr./md.
Vuggestue3.587,00 kr./md.
Vuggestue med kommunal frokostordning4.221,00 kr./md.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vuggestue2.611,00 kr./md.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vuggestue med kommunal frokostordning3.245,00 kr./md.
Vægtet2.902,00 kr./md.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul vægtet1.964,00 kr./md.
Børnehave2.087,00 kr./md.
Børnehave med kommunal frokostordning2.721,00 kr./md.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave1.596,00 kr./md.
30 timers barsels- og forældreorlovsmodul børnehave med kommunal frokostordning2.230,00 kr./md.
SFO heldagsmodul1.890,00 kr./md.
SFO morgenmodul1.000,00 kr./md.
SFO eftermiddagsmodul1.618,00 kr./md.
Forårs SFO1.890,00 kr./md.
SFO2562 kr./md

Døgnkost Botilbud Palleshave, Lindehuset og Korinth + døgnkost Aflastning Lunden

Botilbud*
Døgnkost - Palleshave, Lindehuset og Botilbuddet Korinth3.423 kr./md.
*borgertakst for visiteret til døgnkost
Aflastning - Lunden
Døgnkost89 kr./døgn

 

 

 

Faaborg Havn

Faste liggepladser
Pladser i gl. lystbådehavn og erhvervshavn før 2013: (Gælder lejekontrakter fra før 2013 - udfases ved ophør)
Årlig leje grundgebyr1.211,12 kr.
Pris pr. m2 af pladsens areal94,34 kr./m2
Pladser i lystbådehavn og erhvervshavn: (gælder alle nytegninger af pladser)
Bådpladser med indskud:
Årlig leje af pladser under 26 m2, grundgebyr1.211,12 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr2.497,58 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nytegning1.200,00 kr.
Pris pr. m2 af pladsens areal103,21 kr./m2
Indskud324,00 kr./m2
Bådpladser uden indskud:
Årlig leje pladser under 26 m2, grundgebyr1.211,12 kr.
Årlig leje øvrige pladser, grundgebyr2.497,58 kr.
Årlig tillæg for sidebro eller endeplads - ved nytegning1.200,00 kr.
Pris pr. m2 af pladsens areal112,43 kr./m2
Lystfartøjer må normalt ikke benyttes til beboelse. Der kan dog gives tilladelse til, at enkelte fartøjer beboes i en periode på op til 3 måneder. Et fartøj, som har fået tilladelse til beboelse skal ud over den almindelige pladsleje, betale et beløb til vand, kloak og renovation.290,50 kr./md.
Derudover betales for forbrug af el efter måler.
Taksterne er excl. moms
Midlertidige pladser
Inderste bro 2, lystbådehavnen (gl. havn):
Mindre joller, skydepramme etc. kan få tildelt midlertidige pladser mellem bro og stenglacis.225,02 kr./md.
Broen og pontoner i lystbådehavnen og erhvervshavn:
I højsæsonen for lystbåde (1.juni-31.august), kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. årslejen for den pågældende pladsstørrelse, divideret med 3,5
Udenfor højsæsonen for lystbåde, kan fartøjer få tildelt midlertidige pladser. Der betales pr. md. 1/5 af årslejen for den pågældende pladsstørrelse.
Taksterne er excl. moms.
Stadeplads på land
Fartøjer med fast liggeplads i Faaborg Havn betaler for vinteropbevaring som følger:
Indtil 17 m2 i areal (længde x bredde)292,51 kr.
Fra 17 m2 til 24 m2413,46 kr.
For areal udover 24 m217,22 kr./m2
Taksterne er excl. moms.
Fartøjer uden fast plads i Faaborg betaler dobbelt pris efter satserne, jf. ovenstående. 
Taksterne for fast og midlertidige liggepladser, samt for stadeplads på land, reguleres efter nettoprisindekset pr. juni foregående år. 
Index juni 2019 = 103,4. Index juni 2020 = 103,8
Slæbested
For brug af slæbested betales der pr. gang (op eller i)45,00 kr.
Chipkort med 10 gange375,00 kr.
Chipkort med 25 gange800,00 kr.
Taksterne er inkl. moms
Søsætning/optagning - vognmænd
Afgift for søsætning/optagning af både samt lignende trafik af både, der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn:
Under 8,0 tons100,00 kr.
Fra 8,0 tons til 12,0 tons150,00 kr.
Over 12 tons - kræver havnens tilladelse og anvisning.
Brug af mastekran
Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time50,00 kr.
Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time - udefrakommende sejlere100,00 kr.
Kranløft af både/joller
Vægt 0-7,99 tons - fastligger550,00 kr.
Vægt 8,0-10,99 tons - fastligger825,00 kr.
Vægt 11,0-15,99 tons - fastligger1.450,00 kr.
Vægt 16,0-30 tons - fastligger2.000,00 kr.
Vægt 0-7,99 tons - udefrakommende både925,00 kr.
Vægt 8,0-10,99 tons - udefrakommende både1.200,00 kr.
Vægt 11,0-15,99 tons - udefrakommende både1.650,00 kr.
Vægt 16,0-30 tons - udefrakommende både2.200,00 kr.
Tillæg for håndtering af båd med mast på - gældende for alle
Taksterne er inkl. moms700 kr.
Leje af stativer
Vægt 0-7 tons - udefrakommende både750,00 kr.
Vægt 8-15 tons - udefrakommende både1.000,00 kr.
Vægt 16-30 tons - udefrakommende både1.875,00 kr.
Taksterne er inkl. moms
Håndtering af båd og stativ
Kørsel til værfter - vægt 0-7 tons450,00 kr.
Kørsel til værfter - vægt 8-15 tons650,00 kr.
Kørsel til værfter - vægt 15-30 tons1.000,00 kr. 
Taksterne er inkl. moms

 

El og vand
El. pr. kwh. i servicestander2,75 kr./kwh
Vand pr. enhed (10 min.)5,00 kr.
Taksterne er inkl. moms
Gæstepladser
For anløb og ophold pr. døgn betales som følger:
Fartøjer indtil 8,99 meters længde160,00 kr.
Fartøjer fra 9,00 m til og med 10,99 m175,00 kr.
Fartøjer fra 11,00 m til og med 12,99 m200,00 kr.
Fartøjer fra 13,00 m til og med 14,99 m220,00 kr.
Fartøjer fra 15,00 m til og med 16,99 m245,00 kr.
Fartøjer fra 17 m til og med 19,99 m320,00 kr.
Fartøjer over 20,00 m395,00 kr.
Charterskib med over 12 personer550,00 kr.
Statsskibe, afgift pr. person65,00 kr.
T.S. skibe, pr. person (dog max. 180 kr.) Fra 2016 er de første 2 døgn gratis20,00 kr.
Tillæg for flerkrogsbåde + 50 %
Taksterne er inkl. moms
5. dag er gratis (dagene skal være sammenhængende)
Der er frit anløb mellem kl. 10.00 og 14.00 uden forbrug af el og vand. 
Takster ved brug af automater
Bad2 kr./min.
Vaskemaskine30,00 kr.
Tørretumbler20,00 kr.
Depositum - cashloader50,00 kr.
Taksterne er inkl. moms
Der opkræves herudover skibs- og vareafgift på Faaborg Havn. Regulativet kan fås ved henvendelse til Havnekontoret. 

 

For yderligere information kontakt Faaborg Havn faaborghavn@fmk.dk eller på telefon 72 53 02 60

 

 

Gebyr vedr. anmeldelsespligtig jordforurening

Gebyr vedr. anmeldelsespligtig jordforurening
Årligt gebyr pr. ejendom17,00 kr.

 

For yderligere information kontakt Miljø teknik@fmk.dk eller på telefon 72 53 21 40.

Hegnsyn

Hegnsyn
Vederlagstakst for hegnsynAfventer
Vederlagstakst for vurderingsforretning efter mark- og vejfredslovenAfventer

Vederlagstaksterne justeres efter "Bekendtgørelse om vederlag i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, hegnsloven samt mark- og vejfredsloven"
Vederlagstaksterne for hegnssynssager og vurderingsforrretninger reguleres hvert år den 1. januar i henhold til det generelle statslige pris- og lønindeks. Reguleringen gælder for hegnssynssager og vurderingsforretninger, der indbringes fra og med denne dato. 

 

For yderligere information kontakt teknik@fmk.dk eller på telefon 72 53 21 06

IDkort/Pasfoto

ID kort/Pasfoto
Gebyr for udstedelse af legitimationskort til personer over 16 år.150,00 kr.
Gebyr for pasfoto i forbindelse med udstedelse af pas135,00 kr.

 

Yderligere oplysninger om priser mv. vedrørende pas og kørekort:

Pas

Kørekort

 

For yderligere information kontakt Borgerservice Telefon 72 53 05 30.

Leje af pladser

Leje af cirkuspladsen, Faaborg
For første dag betales2.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag1.000,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen
Taksterne på området er ikke momsbelagt
Leje af dyrskuepladsen i Ringe
For første dag betales2.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag1.000,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen
Taksterne på området er ikke momsbelagt
Leje af plads ved hallen i Årslev
For første dag betales1.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag500,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen
Taksterne på området er ikke momsbelagt
Leje af havneparken
For første dag betales1.000,00 kr.
For efterfølgende dage betales pr. dag500,00 kr.
Beløbene er excl. oprydning på pladsen
Taksterne på området er ikke momsbelagt

 

For yderligere information kontakt Natur og Landskab på telefon 72 53 20 25

 

 

Madservice

Middagsportioner til personer i eget hjem
Hovedret almindelig portion leveret56 kr./portion
Hovedret almindelig portion uden levering47 kr./portion
Biret11 kr./portion
1 stk. smørrebrød9 kr.
2 halve brød med ost12 kr.

 

For yderligere information kontakt kostforplejningen på telefon 72 53 50 21.

Musikskolen

Musikskole
Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate) Der er 10 rater i en sæson
Instrumentalelever:
20 min. solo338,00 kr./md.
25 min. solo422,00 kr./md.
30 min. solo506,00 kr./md.
45 min. pr. uge (Talentlinje - indebærer optagelsesprøve - kontakt kontoret )506,00 kr./md.
Instrumental holdundervisning243,00 kr./md.
Voksne (over 25 år)
Enkeltundervisning - 20 min648,00 kr./md.
Enkeltundervisning - 25 min757,00 kr./md.
Enkeltundervisning - 30 min824,00 kr./md.
Voksne (klippekort) 18 gange á 20 min. 4.341,00 kr.
Sammenspil for elever der ikke går til soloundervisning (opkræves i 10 rater)152 kr./md.
Karrusel152 kr./md.
Priser (hvor der ikke er nævnt andet, er prisen pr. rate). Der er 10 rater i en sæson
Musik og bevægelse, mini band, junior band152 kr./md.
Musiksafari152 kr./md.
Forældre/barn - 20 ugers modul (opkræves i 2 rater á 525,50 kr.)1.051,00 kr.
Forældre/barn musik med cello (7 moduler)525,00 kr.
Miniband/juniorband152,00 kr./md.
Instrumentleje101,00 kr./md.
Administrationsgebyr (betales med første rate)94,00 kr.
Området er ikke momsbelagt

 

For yderligere information kontakt Faaborg-Midtfyn Musikskole musikskolen@fmk.dk eller på 72 53 83 60

Parkeringslicens Faaborg Midtby

Parkeringslicens Faaborg Midtby
For beboere der er bosiddende i Faaborg Midtby, som ikke har mulighed for at parkere på egen grund. Giver tilladelse til at parkere i ubegrænset tid på udvalgte parkeringspladser hvor tidsbegrænsningen er på mere end 1 times varighed, inden for den angivne zone. Det er kun muligt at købe én parkeringslicens pr. husstand indenfor bymidten. Fås ved henvendelse til Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Der skal medbringes registreringsattest og eventuelt bilattest fra firma, hvis der ansøges omkring firma- eller leasingbil. Licens skal fornys hvert år. 1.000,00 kr.

 

For yderligere information kontakt Natur og Trafik NaturogTrafik-Post@fmk.dk eller på telefon 72 53 22 00.

Plejecentre og aflastning

Plejecenter
Døgnkost3834,00 kr./md.
Toiletartikler73 kr./md.
Rengøringsartikler88 kr./md.
Leje og vask af linned298 kr./md.
Vask af personligt tøj245 kr./md.
Vask af linned og personligt tøj350 kr./md.
Plejecenter - tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider
Døgntakst124 kr./døgn
Morgenmad23 kr./døgn
Det varme måltid31 kr./døgn
Det kolde måltid31 kr./døgn
Midlertidigt ophold på rehabiliteringscenter/aflastning på plejecenter
Døgnkost124 kr./døgn
Leje og vask af linned10 kr./døgn
Vask af personligt tøj19 kr./vask
Rengøringsartikler og vaskeklude4 kr./døgn

 

 

 

Rykkergebyrer

Rykkergebyrer
Gebyr pr. rykker for kommunale krav uden udpantningsret100,00 kr.
Gebyr pr. rykker for kommunale krav med udpantningsret250,00 kr.

 

For yderligere information kontakt Økonomi og Løn okonomi@fmk.dk eller på telefon 72 53 15 65 

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse
Taksten er en beregnet 0/00 af ejendomsværdien pr. 1/1 foregående år.0,100 0/00
Afgiften er ikke momsbelagt.
Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise foretages af private bekæmpelsesfirmaer, og den fulde udgifter betales af ejeren. 

 

For yderligere information kontakt teknik@fmk.dk eller på telefon 72 53 21 40

Skatteprocenter

Skatter og afgifter
Udskrivningsprocent26,10 pct.
Kirkeskatteprocent1,05 pct.
Grundskyldspromille22,85 promille
Grundskyldspromille af produktionsjord*7,20 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdier11,425 promille
Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme5,712 promille
*) Grundskyldspromillen af produktionsjord er ved lov fastsat til at være 14,8 promillepoint lavere end grundskyldspromillen, dog max 7,20 promille

For yderligere information kontakt Økonomi og Løn okonomi@fmk.dk 

Skorstensfejning

Skorstensfejning
Gebyrerne reguleres i henhold til KL´s vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde. 
De vejledende gebyrer er fra 2019 til 2020 fremskrevet med 2,15 %. 
Dertil kommer en yderligere regulering på 1% til dækning af udgifter i forbindelse med indkøb af sodposer.
1) For skorstensfejning betales:
For første skorsten indtil 10 m. højde111,71kr.
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom (ved ejendom forstås en selvstændig bygning med egen postadresse)87,50 kr.
For skorstene over 10 m. for hver påbegyndt meter over 10 m. yderligere3,96 kr.
For rensning af:
centralkedler255,01 kr.
brændeovne127,47 kr.
2) For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%
3) For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. 
4) For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens bek.nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:
35x35cm indvendigt mål, for første meter59,09 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter28,82 kr.
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35cm betales for den første meter117,82 kr.
For efterfølgende påbegyndt meter59,09 kr.
For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.
5)For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. 
6)For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom111,71 kr.
7)For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.
8)For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes423,39 kr.
9)Påtegning af prøvningsattest116,15 kr.
Taksterne på området er alle excl. moms

Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der er ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at opkræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.

 

For yderligere information kontakt teknik@fmk.dk 

 

 

Socialtilsyn Syd - Godkendelse og tilsyn med døgntilbud

Tilsyn af opholdssted med 0-7 pladser:
Tilsyn med døgntilbud34.824,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud24.262,00 kr.
Væsentligt ændring af eksisterende godkendelse8.877,00 kr.
Skærpet tilsyn3.484,00 kr.
Tilsyn af opholdssted med 8-24 pladser:
Tilsyn med døgntilbud41.810,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud29.144,00 kr.
Væsentligt ændring af eksisterende godkendelse10.652,00 kr.
Skærpet tilsyn4.181,00 kr.
Tilsyn af opholdssted med 25-49 pladser
Tilsyn med døgntilbud69.684,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud48.524,00 kr.
Væsentligt ændring af eksisterende godkendelse17.753,00 kr.
Skærpet tilsyn6.644,10 kr.
Tilsyn af opholdssted med 50+ pladser
Tilsyn med døgntilbud104.526,00 kr.
Ny godkendelse af døgntilbud72.786,00 kr.
Væsentligt ændring af eksisterende godkendelse25.693,00 kr.
Skærpet tilsyn10.453 kr.
Socialtilsyn Syd - Objektiv finansiering plejefamilieområdet29.300.000,00 kr.
Tilsyn BPA-ordninger
Nygodkendelse24.360,00 kr.
Driftorienteret tilsyn8.659,00 kr. 

 

 

 

Sygesikring og folkeregister

Sygesikring/folkeregister
Taksten justeres af Regionen i november 2019
Gebyr for sundhedskort (ved lægeskift, bortkomst, ødelagt kort eller ændringer af)210,00 kr.
Gebyr for folkeregisteroplysninger75,00 kr.
Gebyr for nyt personnummerbevis75,00 kr.
Gebyr for bopælsattester75,00 kr.
Gebyr for navneattester75,00 kr.

 

For yderligere information kontakt team-folkeregister@fmk.dk eller på telefon 72 53 15 60

Ø-færgen - Takster for perioderne 1. januar til 25. juni samt 9. august til 31. december

Billetter og kort
Personbilletter voksen*60,00 kr.
Pensionistbillet*45,00 kr.
Børn 4-15 år*45,00 kr.
Personkort børn - Ø-bobørns gæster*20,00 kr.
Arbejdskort pr. måned700,00 kr.
Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort*100,00 kr.
Gruppebillet voksen (min. 10 pers.)45,00 kr.
Gruppebillet barn (min. 10 pers.)35,00 kr.
Gruppebillet cykel (min. 10 stk.)10,00 kr.
Cykel/cykelanhænger*15,00 kr.
Knallert/EU-scooter*40,00 kr.
Scooter/motorcykel/motorcykel m. sidevogn*60,00 kr.
Biler/varebiler (kun privatkørsel)90,00 kr.
Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører105,00 kr.
Autocampere/minibusser*135,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (privatkørsel)*85,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel) - under 6 m. inkl. gods75,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel - over 6 m- inkl. gods105,00 kr.
Ø-boer
Biler øboer under 3.500 kg*75,00 kr.
biler, månedskort1.200,00 kr.
Ekstrasejladser
Øbo, familieære markeringer3.200,00 kr.
Ø-foreninger3.900,00 kr.
Andre6.550,00 kr.
Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen. 
Bestilles ekstrasejladser senere end 2 måneder i forvejen, vil taksten blive tillagt et beløb på 3.680 kr. på grund af meromkostninger.
Traktorer
Traktor + vogn indtil 11.000 kg. (egenvægt) inkl. fører165,00 kr.
Traktor + vogn over 11.000 kg. (egenvægt) inkl. fører265,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)10,00 kr.
Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner
Indtil 2.000 kg. (egenvægt)66,00 kr.
Indtil 2.000 kg. (egenvægt) inkl. fører145,00 kr.
Indtil 11.000 kg. (egenvægt) inkl. fører223,00 kr.
Fra 11.000-17.000 kg. (egenvægt) inkl. fører335,00 kr.
Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)25,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg. (der betales for læs både til og fra Faaborg)10,00 kr.
Busser
Bus under 8 meter248,00 kr.
Bus over 8 meter315,00 kr.
Gods, containere mv. 
Stykgods:
Gods/pakker indtil 20 kg. 10,00 kr.
Gods på palle - indtil 100 kg25,00 kr.
Gods på palle - indtil 500 kg42,00 kr.
Gods på palle/big-bag over 500 kg50,00 kr.
Specielle priser:
Containere små, 400 kg26,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg220,00 kr.
Rederivogn inkl. 500 kg. gods63,00 kr.
Container døde dyr67,00 kr.

Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført. 

*) Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås en rabat på 25 %

 

For yderligere information kontakt Ø-færgen oefaergen@fmk.dk eller på telefon 72 53 18 00

 

 

Ø-færgen - Takster for perioden 26. juni til 8. august

Billetter og kort
Personbilletter voksen*130,00 kr.
Pensionistbillet*100,00 kr.
Børn 4-15 år*90,00 kr.
Personkort børn - Ø-bobørns gæster*50,00 kr.
Arbejdskort pr. måned700,00 kr.
Udstedelse af Ø-kort/værdikort/arbejdskort*100,00 kr.
Gruppebillet voksen (min. 10 pers.)100,00 kr.
Gruppebillet barn (min. 10 pers.)70,00 kr.
Gruppebillet cykel (min. 10 stk.)30,00 kr.
Cykel/cykelanhænger*35,00 kr.
Knallert/EU-scooter*90,00 kr.
Scooter/motorcykel/motorcykel m. sidevogn*140,00 kr.
Biler/varebiler (kun privatkørsel)210,00 kr.
Biler/varebiler (kun erhvervskørsel) inkl. fører105,00 kr.
Autocampere/minibusser*305,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (privatkørsel)*180,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel) - under 6 m. inkl. gods75,00 kr.
Trailere/combicamp/campingvogn/skurvogn (erhvervskørsel - over 6 m. inkl. gods105,00 kr.
Ø-boer
Biler øboer under 3.500 kg*175,00 kr.
biler, månedskort1.200,00 kr.
Ekstrasejladser
Øbo, familieære markeringer3.200,00 kr.
Ø-foreninger3.900,00 kr.
Andre6.550,00 kr.
Ekstrasejladser skal bestilles minimum 2 måneder i forvejen. 
Bestilles ekstrasejladser senere end 2 måneder i forvejen, vil taksten blive tillagt et beløb på 3.680 kr. på grund af meromkostninger.
Traktorer
Traktor + vogn indtil 11.000 kg. (egenvægt) inkl. fører165,00 kr.
Traktor + vogn over 11.000 kg. (egenvægt) inkl. fører265,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg (der betales for læs både til og fra Faaborg)10,00 kr.
Lastbiler samt landbrugs- og entreprenørmaskiner
Indtil 2.000 kg. (egenvægt)66,00 kr.
Indtil 2.000 kg. (egenvægt) inkl. fører145,00 kr.
Indtil 11.000 kg. (egenvægt) inkl. fører223,00 kr.
Fra 11.000-17.000 kg. (egenvægt) inkl. fører335,00 kr.
Lastbil over 17 tons pr. tons (egenvægt)25,00 kr.
Læs på vogn pr. 1.000 kg. (der betales for læs både til og fra Faaborg)10,00 kr.
Busser
Bus under 8 meter553,00 kr.
Bus over 8 meter698,00 kr.
Gods, containere mv. 
Stykgods:
Gods/pakker indtil 20 kg. 10,00 kr.
Gods på palle - indtil 100 kg25,00 kr.
Gods på palle - indtil 500 kg42,00 kr.
Gods på palle/big-bag over 500 kg50,00 kr.
Specielle priser:
Containere små, 400 kg26,00 kr.
Affaldscontainere, 5.000 kg220,00 kr.
Rederivogn inkl. 500 kg. gods63,00 kr.
Container døde dyr67,00 kr.

Alle priser for køretøjer er ekskl. fører og passagerer, hvis ikke andet er anført. 

*) Ved køb af værdikort på minimum 1.000 kr. opnås en rabat på 25 %

 

For yderligere information kontakt Ø-færgen oefaergen@fmk.dk eller på telefon 72 53 18 00

 

 

Spildevand

Priser på spildevand fremgår af FFV´s hjemmeside og kan tilgås her

 

 

Renovation

Priser på Renovation fremgår af FFV´s hjemmeside og kan tilgås her