Bedre udnyttelse af kommunens kvadratmeter

Kommunalbestyrelsen har valgt at sætte gang i et projekt, der skal føre til bedre anvendelse af vores samlede kvadratmeter.

Ca. 225.000 m2 . Så meget udgør det samlede areal af de bygninger og ejendomme, som Faaborg-Midtfyn Kommune ejer. Det dækker over alt lige fra medarbejderkontorer til foreningslokaler. Derudover råder kommunen over flere private lejemål. 

Hvis vi kan indrette sig klogere, har det en række fordele:

  • For det første kan vi gentænke og forbedre forholdene for foreninger, borgere og andre, som benytter sig af vores lokaler.
  • For det andet er der penge at spare på husleje, vedligeholdelse og drift.
  • For det tredje kan en bedre udnyttelse af lokalerne være med til at optimere de fysiske forhold for medarbejderne og understøtte de faglige samarbejder på tværs af kommunen til gavn for borgerne.

Derfor har Kommunalbestyrelsen valgt at sætte gang i et projekt, der skal føre til bedre anvendelse af vores samlede kvadratmeter.

Arbejdet med bedre anvendelse af vores kvadratmeter er en del af Budget 2018, hvor det bliver slået fast, at vi skal spare 1,3 mio. driftskroner samt kan opnå et salgsprovenu på 3,3 mill. kr.

Penge, der kan investere i at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune til et endnu bedre sted at bo og leve.

Kvadratmeteranalyse

Der er gennemført en omfattende kvadratmeteranalyse fra foråret 2017, som angiver 16 rokadespor, og anviser en samlet driftsbesparelse på 1,3 mio. kr. i 2018 voksende til 5 mio. kr. i 2020. De enkelte rokadespor fra rapporten skal alene bruges som inspiration. Ansvar for realisering af de politiske beslutninger forankres i koncernledelsen, og den skal bygge på en tæt dialog med ledere, Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg. Processen startes i september 2017 og forventes at løbe i fire etaper over de kommende år.