Borgerbudget

Hvis du har en god idé og vil være med til at udvikle din egn, kan du ansøge om at få del i vores borgerbudget.

Borgerbudget kort fortalt

I 2015 besluttede politikerne at afsætte 2 millioner kr. fordelt over fire år til at eksperimentere med nye måder at skabe projekter sammen på.

Efterfølgende er det blevet vedtaget, at borgerbudgettet bliver permanent med en årlig pulje på 500.000 kr. Året 2018 var dermed det sidste prøveår, hvor der igennem de sidste fire år er blevet afprøvet forskellige modeller. 

Hvilke projekter kan få støtte?

Det er styregruppen, der afgør, hvilke kriterier projekterne i den enkelte egn bliver målt op imod. Men lovgivning siger også noget om, hvilken type projekter en kommune må støtte. Derfor skal projektet leve op til nedenstående:

  • Initiativet skal have et generelt sigte og være rettet mod borgere i al almindelighed.
  • Kommuner er en forening, hvor alle borgere medvirker til at løfte fælles opgaver. Initiativet skal derfor ind i denne foreningsramme. (Kultur, idræt, rekreative formål og lignende).
  • Initiativet skal etableres inden for kommunegrænsen.
  • Initiativet må hverken direkte eller indirekte give enkeltpersoner en fordel. Eksempelvis må initiativet ikke være knyttet til en privat ejendom på en måde, der kan give grundejer en fordel.

Alle Borgerbudgetprojekter skal igangsættes indenfor et år og afsluttes indenfor to år.

Sådan bliver midler udbetalt

I kan først få udbetalt borgerbudgetmidler, når de penge, I har fået tildelt, er brugt. Læs mere om hvordan du opretter en elektronisk faktura her.

Udbetaling af borgerbudgettets midler

For at få udbetalt borgerbudgettets midler skal du først have brugt de tildelte midler. Herefter skal du oprette en elektronisk faktura.
Læs mere om udbetaling her.

Logoer

Hvis du selv vil lave en annonce, pressemeddelelse eller lign. kan du tilføje det officielle Borgerbudget-logo ved at downloade en af nedenstående filer.

Logoer i farve

JPG

Logoer i sort/hvid

JPG