En oase tæt på Storbyen, udvikling af Nr. Lyndelse og Nr. Søby

Masterplanen for området har det formål at tiltrække 600 borgere inden 2030, og samtidig sikre en fælles udviklingsretning med udgangspunkt i værdierne fra Carl Nielsen.

Masterplanen blev vedtaget i 2019 og realiseringen er i fuld gang, sådan at det bliver tydeligt at hele området er en oase tæt på storbyen med en særlig ro.

Masterplan for Nr. Lyndelse og Nr. Søby

Realiseringen har udgangspunkt i værdierne fra Carl Nielsen:
Leg, bevægelse, motion, innovation og fællesskab
Naturglæde, landskab, natur, ro og nærvær
Det musiske, kreativitet, skaberkraft, poesi og det sanselige

Hele området bindes sammen af ”Det Grønne Ø”, et stisystem med oplevelser undervejs.
Det Grønne Ø begynder i Nr. Søby, hvor bymidten samtidig opgraderes og der etableres et ”nærhedsloop” med udsigt udover søen.

For at tiltrække de ønskede 600 borgere forskønnes nogle af de eksisterende bebyggelser løbende. Bebyggelsen ved Albanivej er begyndelsen på denne forskønnelse, her arbejdes der med plantefællesskab og regnsvandsopsamling. Dette arbejde er samtidig med til også at give en grønnere oplevelse langs Albanivej.

Præsentation af Nr. Søby Bymidte

Kontakt

Lisbeth Feldskou
Specialkonsulent
lifel@@fmk.dk

Julia Juhl Weisser
jujuw@@fmk.dk

Alice Bjerge Rasmussen
Friluftsmedarbejder
alras@fmk.dk

Invitation

Kom med til stemningsworkshop om udvikling af bymidten Albanievej, tirsdag 22. marts

Program