Ringe bymidte

Ringe har i de sidste par år arbejdet med udvikling af byliv for at understøtte denne udvikling og fremtidssikre bylivet yderligere, er der vedtaget en bymidteplan for Ringe.

Ringe har i de sidste par år arbejdet med udvikling af byliv, bl.a. som en del af et tværkommunalt netværksforløb og med bymæglere, som har sikret et godt handelsliv. For at understøtte denne udvikling og fremtidssikre bylivet yderligere, er der igangsat udarbejdelse af en bymidteplan for Ringe.
Planen skal fremtidssikre bymidten i Ringe, som en attraktiv og levende bymidte, hvor forskellige former for byliv udfolder sig, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtig bidrag hertil.
At skabe planen sammen med byens forskellige interessenter.

Bymidteplanen skal ligeledes sikre, at de nye detailhandelsmønstre kan imødekommes.
Der er desuden konkret behov for at se på muligheder for liberalt erhverv i Jernbanegade samt forslag til placering af nye dagligvarebutikker. Disse behov er også et af fokuspunkterne i bymidteplan. Bymidteplanen er ligeledes med til at realisere Masterplan Ringe yderligere. Bymidteplanen blev vedtaget februar 2018.

Et andet element af bymidteplanen er at skabe kunst og levende miljøer i bymidten. Dette arbejde er delt op i forskellige faser, hvor opmærksomheden rettes mod forskellige indsatsområder, kortsigtede handlingsplaner i bymidten.

Masterplan for Ringe kan du se her

Kunst i bymidten

Der er blevet afholdt et open call med det formål at aktivere passagerne og hermed gøre dem mere synlige.

Borgerne valgte efterfølgende 3 projekter som er godt i gang med at blive realiseret.  Det er for eksempel har Frank Fenriz’ ”Blå Menneskebue” som allerede skabt glæde og liv i passagen mellem Skoringen og Outdoor Fyn. 

Nu rettes fokus mod selve Torvet, der som byens hjerte gerne skal banke endnu stærkere og få byens borgere til at slå sig ned og bruge området aktivt. 

I det hele taget er kunstneriske oplevelser noget, som skal aktivere borgerne. Kunst i bybilledet er interessant at arbejde med i forhold til at få ejerskab til byens rum, og især når det er kunst, der på en eller anden måde aktiverer byens borgere. Det mærkede vi i efterårsferien, da der blev lavet et stort streetartværk af perleplader sammen med 200 af byens børn, eller senere på efteråret, da Værk Din Verden lavede kunst sammen med byens unge. Kunsten får os til at undres og tage stilling, og får os til at færdes mere bevidst igennem vores by, fordi vi bliver nødt til at være sansende på vores vej. 

Kunstrute Ringe - folder

Bymæglerne hjælper forretningslivet

Bymæglerne er efterhånden blevet fast inventar og kender byens forretningsliv rigtig godt. De arbejder målrettet på at afhjælpe butiksdød og tomme lokaler, samarbejde med handelsstandsforeningen og generelt bakke lokale initiativer op. Derfor holder bymæglerteamet også til i den gamle stationsbygning, som er blevet til et aktivt kulturhus for byens borgere, og som netop syder af initiativ og lokalt drive.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling By og Egnsstrategisk sekretariat på 72 53 80 05 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15:30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Arrangementer

Julevandring
onsdag 10. december kl. 16.00

Event og tænketank

Planlagte møder er foreløbigt aflyst.

Nye mødedatoer meldes ud senere.

Hent Ringe bymidteplan

Kontakt

Hanne Raunsmed
hanan@fmk.dk
72 53 20 80

Anne Kirstine Wesselhoff
akwes@fmk.dk
72 53 4717

Malene Lausten Larsen
malal@fmk.dk
72 53 20 70

Bymæglerne

Kontakt:
Tine Lorentzen
25 11 40 08

Bjarne Dyrehauge
20 35 08 48

Se folder

Besøg vores hjemmeside