Fremtidens Forstad

Årslev er sammen med Ringe den by, som skal have størst tilflytning, hvis vi skal nå udviklingsstrategiens mål om at være 3000 flere borgere i 2030.

Ambitionerne for den lille by Årslev ved Odense er store. I november 2018 kunne Faaborg-Midtfyn Kommune kåre vinderne af to store arkitektkonkurrencer om at skabe en samlende bymidte og en bæredygtig bydel. Vinderne blev hhv. Holscher Nordberg/ STED og Vandkunsten.

Siden har arkitekterne sammen med kommunen arbejdet med at konkretisere de to vinderprojekter yderligere i en udviklingsplan, der sætter retningen for udviklingen i Årslev i de næste 10-15 år.

Fællesskaber, bæredygtighed og klimaløsninger

Den vedtagne udviklingsplan skal sikre tre grundlæggende forhold for fremtidens Årslev:

  • Rammer for gode fællesskaber
  • Bæredygtighed i alle dets aspekter
  • Klimaløsninger, der kan håndtere fremtidens udfordringer og skabe værdi til byen

Første byggeretter i bydel sættes til salg i 2020

En ny og bæredygtig bydel etableres i det sydlige Årslev. I 2020 begynder kommunen at gøre infrastrukturen til den nye bydel klar. Bydelen skal bestå af tre klynger med hver sin identitet og med stor variation i boligtyper, boligformer, arkitektur og design med mulighed for gode fællesskaber. Væsentligt i opførelsen er at der skabes rammer for gode fællesskaber. Private investorer inviteres til at byde på de første byggeretter i 2020.  

Ny rekreativ bymidte

I 2021 igangsætter kommunen et omfattende arbejde med at udvikle byens centrum, så der i højere grad inviteres til ophold og fællesskaber i bymidten. Et nyt torv, Platformen, bliver det samlende element, hvor offentlige institutioner samles rundt om det nye torv. Ved byens ene skole etableres en ny bypark, mens der på den anden side etableres en sportsfælled med helt nye sportsfaciliteter til brug for skolen i skoletiden og for hele byen efter skoletid og i weekender og ferie.