Slagterigrund skal skabe vækst i Faaborg

Den tidligere slagterigrund i Faaborg skal være centrum for vækst og udvikling af hele Faaborg-egnen - med udgangspunkt i byens historie og de kvaliteter, der er i området.

Faaborg skal i endnu højere grad end i dag leve af sin storslåede natur, kultur og historie. Derfor er et omfattende udviklingsarbejde i gang i vores smukke, sydfynske købstad.

En af ideerne handler om at skabe et kurtilbud i den gamle købsstad. Projektets arbejdstitel er KurKulturFaaborg.

2019 vil være præget af midlertidige aktiviteter på grunden samt gennemførelsen af en arkitektkonkurrence, der skal hjælpe os til at skabe et oplevelsescentrum, der både er moderne og i harmoni med den by, vi kender i dag.

Arkitektkonkurrence i Faaborg

I april 2019 lød startskuddet for en arkitektkonkurrence om at skabe en sammenhængende udviklingsplan for Faaborg Havn og By. Opgaven var at komme med et bud på, hvordan Faaborg i endnu højere grad kan udnytte byens potentialer, herunder flere ledige arealer og bygninger i havne- og kulturområdet, til at skabe nyt liv og ny vækst. 

Flere store kulturprojekter er undervejs i Faaborg – et nyt Øhavsmuseum, et kurprojekt og en udvidelse af Faaborg Museum. Konkurrenceprogrammet efterspurgte derfor også bud på, hvor projekterne skal placeres, og hvordan de bedst styrker den samlede udvikling af Faaborg. En væsentlig del af opgaven var desuden at levere en plan for klimasikring af havn og by. Vigtigt i transformationen af Faaborg er samtidig et ønske om at skabe bæredygtige løsninger og synergi imellem investeringerne i de store udviklingsprojekter.

Tre dygtige teams med kompetencer inden for blandt andet arkitektur, landskabsarkitektur og klima har deltaget i konkurrencen. Alle tre forslag har bidraget både nuanceret og horisontudvidende i en konstruktiv diskussion af Faaborgs fremtidige udvikling.

Den 3. december 2019 blev vinderen klaret. Det blev GHB Landsarkitekters forslag ”Vi dyrker Faaborg”, der løb med sejren.

Forslagets styrker ligger blandt andet i et stærkt, strategisk bud på, hvordan Faaborg kan bruge sin historie, naturen, kunsten og de lokale råvarer til at skabe vækst.

Læs forslaget i boksen øverst til højre.

Midlertidige aktiviteter

For at den gamle slagterigrund ikke skal ligge øde hen, mens vi udvikler nye, permanente aktiviteter, vil der blive skabt forskellige midlertidige aktiviteter i de tre tilbageværende bygninger og i rummene mellem dem.

Frølageret
Øhavsmuseet flytter midlertidigt ind i Frølageret i løbet af 2020. Her vil man kunne følge udviklingen af det nye museum. Den præcise dato kommer. Der vil i løbet af et kalenderår blive mulighed for, at andre også kan gøre brug af frølageret.

Direktørbolig
Foreningen Direktøren har i sensommeren anvendt direktørboligen til kreative og kulturelle aktiviteter.

Tulipbygningen
Der er ikke aktuelle planer for midlertidige aktiviteter i Tulipbygningen.

Fakta om udviklingen i Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem de senere år investeret i blandt andet et nyt kulturhus, et nyt havnebad og et nyt fritidscenter i Faaborg. Med budget 2018 besluttede politikerne at afsætte 20 mio. kr. til et nyt Øhavsmuseum og 20 mio. kr. til renovering af Faaborg Museum. Museerne blev dermed også til signaturprojekter i hele kommunens udvikling. Det samme er udviklingen af den gamle slagterigrund.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling By og Egnsstrategisk sekretariat på 72 53 80 05 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15:30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Vinderforslaget

Læs hele vinderforslaget i konkurrencen om udviklingen i Faaborg Havn og By:

Vinderforslaget Vi dyrker Faaborg - GHB Landsskabsarkitekter

Læs dommernes kommentarer:

Dommerbetænkning

Konkurrenceprogram

Her kan du læse hele konkurrenceprogrammet, som de tre teams arbejde på at løse.

Konkurrenceprogram

Vidensyntesen

Vi har samlet alt det, vi ved om Faaborg fra diverse undersøgelser i en vidensyntese.

Læs vidensyntesen

Kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet med slagterigrunden, er du velkommen til at kontakte
Mai-Britt Helle Jensen
mabje@fmk.dk
72 53 20 64

Følg med på vores Facebookside

Du kan også følge med i projektet på vores Facebookside ”Udvikling af Faaborg Havn og By”.