Udviklingsplan for de grønne områder

Hvad oplever du, når du bruger et grønt område i Faaborg-Midtfyn Kommune? Og endnu vigtigere; hvad kunne du tænke dig at opleve?

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi mange rigtig gode grønne områder, men vi vil gerne finde ud af hvordan vi kan benytte dem bedre. Kunne vi fx vedligeholde områderne bedre nogen steder, hvis vi slækker på det andre steder.  Derfor er arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan for de grønne områder sat i gang.

Vi har nu afholdt de 3 workshops i egnsprofilområderne og takker deltagerne for de mange gode input. Resultaterne af workshops samt oplægsholdernes præsentationer kommer til at ligge her på siden i løbet af april måned.

Videre proces

Resultaterne af undersøgelse og workshops indsamles og bearbejdes, der udarbejdes udkast til udviklingsplan for de grønne områder.
Udviklingsplanen kommer i høring, hvorefter den endelig vedtages.

Hvis du vil vide mere