Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspuljen 2020

I 2020 er puljen delt op i 2 puljer. Slå i gang puljen, der støtter hurtigt gennemførte projekter og Landdistrikspuljen, der støtter forsøgs- og udviklingsprojekter.

Støtte til lokale projekter og ildsjæle

Faaborg-Midtfyn Kommunes ønsker med puljerne, at støtte op om projekter og ildsjæle, der udvikler attraktive by- og lokalsamfund og;

 • projekter må gerne arbejde med at skabe nye funktioner i lokalområdet, gentænke landsbyen eller skabe ny selvforståelse af landsbyen
 • projekter skal indeholde nye idéer og være med til at skabe nye muligheder for en større grupper borgere i lokalområdet
 • der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde

Landdisstriktspuljen

Der stilles 388.000 kr. til rådighed i 2020.
Puljens formål er at støtte forsøgs- og udviklingsprojekter, lokale udviklingsplaner og Landsbyklyngesamarbejde med en finansiering op til 100.000 kr. pr. projekt.
Puljen har ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober 2020. 
Fynsland, paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune giver forud for politisk behandling indstillinger til projekterne.

Det overordnede mål med Landdistriktspuljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved bl.a.:

 • At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne - herunder nicheproduktion - eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde
 • At styrke bosætningen i landdistrikterne
 • At arbejde med boligudvikling og tilpasning af bygninger i landsbyer
 • At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere
 • At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter
 • At skabe god infrastruktur og nye muligheder for mobilitet
 • At skabe nye funktioner i lokalområdet, gentænke landsbyen eller skabe ny selvforståelse af landsbyen gennem arbejdet med lokale potentialeplaner
 • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”

Kriterier for landdistriktspuljen er:

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse samt drift

Ansøgninger vil i særlig grad blive vurderet på:

 • om projektet har sammenhæng med kommunens Udviklingsstrategi,
 • om projektet styrker samarbejdet mellem lokale foreninger, borgergrupper og institutioner,
 • om de opfylder et eller flere af de overordnede mål for landdistriktspuljen,
 • kvaliteten og omfanget af borgerinddragelse i projektet

Hvem kan der ydes tilskud til?
Der kan ydes tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende. Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.

Slå i gang puljen

Der stilles 125.000 kr. til rådighed i 2019.
Puljens formål er at støtte mindre og hurtigt gennemførte projekter med en finansiering op til 10.000 kr. pr. projekt.
Puljen kan søges løbende.
Puljen administreres af Fynsland, med kommunal administrativ involvering og kommunens landdistriktskoordinator som tovholder.
Kultur og Lokalsamfundsudvalget orienteres om bevillinger fra puljen.

Puljens formål er at yde støtte til:

 • Projekter fra unge mellem 6-18 år, som ønsker at skabe arrangementer eller vedvarende forbedringer i deres lokalområde
 • Projekter der indeholde nye idéer og skal være med til at skabe nye muligheder for en større gruppe borgere i lokalområdet
 • Formidling og kommunikation
 • Forundersøgelser og skitsetegninger til større projekter

Kriterier for Slå i gang puljen er:

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Projekterne skal være gennemført inden for 3 måneder
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse og drift
 • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”

Hvem kan der ydes tilskud til?
Der kan ydes tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner. Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.

Landdistriktspuljen

Udvikling og fremmer stærke og levende lokalsamfund. Støtter op til 100.000 kr.
Ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober 2020.
Ansøgningen sker via kommunens puljehåndteringssystem

Landdistriktspuljen administreres af Kultur og Lokalsamfundsudvalget.

Slå i gang pulje

Fremmer mindre og hurtigt gennemførte projekter. Støtter op til 10.000 kr.
Løbende ansøgning
Ansøgningen sker via kommunens puljehåndteringssystem

Slå i gang puljen administreres af Fynsland.

Spørgsmål kan rettes til

Landdistriktskoordinator
Jens Peter Jacobsen
jepja@fmk.dk
72 53 20 74