Slå i gang puljen

Kort om puljen

Straks pulje skal fremme mindre og hurtigt gennemførte projekter i Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalsamfund.
Projekterne skal indeholde nye idéer og skal være med til at skabe nye muligheder for en større gruppe borgere i lokalområdet.

Puljestørrelse

Der er i 2020 afsat 125.000 kr. til Slå i gang puljen. Puljemidlerne uddeles med et max. tilskud på 10.000 kr. pr. projekt.

Hvem kan søge straks puljen?

Det kan alle bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune, dvs. borgere, virksomheder, foreninger og institutioner mv.

Hvordan ansøges puljen og hvornår søger man?

Projektansøger skal benytte ansøgningsskemaet, da ansøgninger hånderes via kommunens puljecenter.
Ansøgningsfrist er løbende.
Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har et CVR-nummer og en nemkonto som er forbundet med dette CVR-nummer.

Hvad støtter puljen og betingelser


Puljens formål er at yde støtte til:

 • At støtte projekter der indeholde nye idéer og skal være med til at skabe nye muligheder for en større gruppe borgere i lokalområdet
 • Understøtte tiltag omkring formidling og kommunikation
 • Understøtte forundersøgelser og skitsetegninger til større projekter
 • Under særlige omstændigheder at yde støtte til projekter fra unge mellem 6-18 år, som ønsker at skabe arrangementer eller vedvarende forbedringer i deres lokalområde

Kriterier for Slå i gang-puljen er:

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Projekterne skal være gennemført inden for tre måneder
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse og drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder
 • Projektet må ikke være påbegyndt
 • Projekter der fremmer at flest mulig får gavn af projektet, er innovativt eller nytænkende vil blive foretrukket
 • Der skal foreligge egne- eller anden form for medfinansiering enten via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Projekterne skal afvikles i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Hvis et projekt har søgt eller modtaget støtte i andre puljer skal dette oplyses i ansøgningen
 • Projekterne skal gennemføres inden for 3 måneder
 • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”

Hvem kan der ydes tilskud til?
Der kan ydes tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner. Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.

Behandling af ansøgninger

Det er Fynsland, paraplyorganisationen for lokalrådene i Faaborg-Midtfyn Kommune, der administrerer Slå i gang puljen, med administrativ understøttelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktskoordinator.
Ansøger vil få svar for modtagelse af ansøgning. (Modtager I ikke et autosvar umiddelbart efter ansøgningen er afsendt, er ansøgningen ikke gået igennem).
Ansøger vil modtage tilsagn eller afslag på ansøgningen senest en måned efter, at ansøger har modtage bekræftelse på, at Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget ansøgningen.
Kultur og Lokalsamfundsudvalget vil løbende blive orienteret om tilsagn eller afslag til projekter.

Udbetaling af tilskud

Ansøger vil umiddelbart efter modtagelse af tilsagn få tilskud udbetalt på nem konto, (som skal være forbundet med CVR-nr.).
Senest 4 måneder efter tilsagn, skal ansøger indsende dokumentation for afholdt udgifter samt et projektregnskab. Dette projektregnskab må gerne indeholde oplysninger om antal af frivillige timer brugt på projektet. Yderligere skal der indsendes en kort afrapportering af projektet (max 1 A4-side). Billede dokumentation af projektet modtages gerne.
Afrapportering af projektet skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommunes Kultur og fritidsafdeling jepja@fmk.dk

Slå i gang puljen

Fremmer mindre og hurtigt gennemførte projekter. Støtter op til 10.000 kr.
Ansøgningsfrist løbende
Ansøgningen sker via kommunens puljehåndteringssystem

Ansøgningsskema