Landdistriktspuljen

Kort om puljen

Landdistriktspuljens formål er at støtte forsøgs- og udviklingsprojekter, lokale udviklingsplaner og Landsbyklyngesamarbejde.
Projekterne skal indeholde nye idéer og skal være med til at skabe nye muligheder for en større gruppe borgere i lokalområdet.

Puljestørrelse

Der er i 2022 afsat 125.000 kr. til Landdistriktspuljen. Puljemidlerne uddeles med et max. tilskud på 10.000 kr. pr. projekt.

Hvem kan søge straks puljen?

Det kan alle bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune, dvs. borgere, virksomheder, foreninger og institutioner mv.
Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.

Hvordan ansøges puljen og hvornår søger man?

Puljen har ansøgningsfrist 1. april og 1. oktobers 2020.

Projektansøger skal benytte ansøgningsskemaet, da ansøgninger håndteres via kommunens puljecenter.

Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har et CVR-nummer og en nemkonto som er forbundet med dette CVR-nummer.

Hvad støtter puljen og betingelser

Det overordnede mål med Landdistriktspuljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved bl.a.:

 • at styrke bosætningen i landdistrikterne
 • at arbejde med boligudvikling og tilpasning af bygninger i landsbyer
 • at styrke integrationen af nye landdistriktsborgere
 • at fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter
 • at skabe god infrastruktur og nye muligheder for mobilitet
 • at skabe nye funktioner i lokalområdet, gentænke landsbyen eller skabe ny selvforståelse af landsbyen gennem arbejdet med lokale potentialeplaner
 • at understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”.

Kriterier for landdistriktspuljen er:

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse samt drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder
 • Projektet må ikke være påbegyndt
 • Projekterne skal afvikles i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Hvis et projekt har søgt eller modtaget støtte i andre puljer skal dette oplyses i ansøgningen

 AAnsøgninger vil i særlig grad blive vurderet på:

 • om projektet har sammenhæng med kommunens Udviklingsstrategi,
 • om projektet styrker samarbejdet mellem lokale foreninger, borgergrupper og institutioner,
 • om de opfylder et eller flere af de overordnede mål for landdistriktspuljen,
 • kvaliteten og omfanget af borgerinddragelse i projektet.

Udbetaling af tilskud

Tilskud kan i udgangspunktet løbende blive udbetalt, når ansøger har indsendt dokumentation for afholdte udgifter. I særlige tilfælde kan lave aftale om aconto udbetaling. Tilskud udbetalt på nem konto, som skal være forbundet med CVR-nr.

Senest halvanden år efter tilsagn, skal ansøger indsende dokumentation for afholdt udgifter samt et projektregnskab. Dette projektregnskab må gerne indeholde oplysninger om antal af frivillige timer brugt på projektet. Yderligere skal der indsendes en kort afrapportering af projektet. Billede dokumentation af projektet modtages gerne.

Afrapportering af projektet skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommunes Kultur og fritidsafdeling jepja@fmk.dk

Landdistriktspuljen

Udvikling og fremmer stærke og levende lokalsamfund. Støtter op til 100.000 kr.
Ansøgningsfrister: 1 april og 1.oktober 2022.
Ansøgningen sker via kommunens puljehåndteringssystem.

Ansøgningsskema