Puljens baggrund

En af de helt overordnende målsætninger i Faaborg-Midtfyns Kommunes udviklingsstrategi er, at der skal være 3.000 flere borgere i kommunen i 2030. Det er dog ikke nok bare at tiltrække nye borgere til kommunen – de skal også fastholdes.

Integration af tilflyttere

Forskning viser, at mange tilflyttere til landdistrikter ret hurtigt skifter bopæl igen, og det er måske fordi de ikke falder godt til. For at modvirke at det sker hos os, har Faaborg-Midtfyn Kommune søgt Landdistriktspuljen og har fået penge til videreudvikling af integration af tilflyttere i lokalområderne.

Gennem Landdistriktspuljens midler udspringer flere indsatser til at fastholde tilflyttere, og de tager primært udgangspunkt i tilflytterens møde med sit nye lokalområde og det lokale fællesskab. Af de tildelte midler er 75.000 kr. afsat til en pulje, som kan søges til initiativer og aktiviteter i lokalområderne.

Mødet med det lokale fællesskab

Med pengene kan initiativtagere gennemføre aktiviteter for tilflyttere og etablerede borgere i deres lokalområde og være med til at understøtte integrationen af tilflyttere. Alle interesserede i lokalområderne kan søge puljemidlerne uanset om man er borger, virksomhed, forening eller en helt anden institution.

Det kan være helt nye initiativer, eller det kan være en videreudvikling af et eksisterende initiativ. Initiativet skal blot have til formål at integrere og fastholde tilflyttere i deres nye lokalområde.