Ansøgning om indvinding af vand til opdræt af krebs

Matr. 25d, Rolsted By, Rolsted - ansøgning om indvinding af vand til opdræt af krebs.

Johnny Hansen søger om tilladelse til at indvinde 3.650 m3 vand til opdræt af krebs. Indvindingen skal ske fra den nordligste sø på matr. nr. 25d Rolsted by, Rolsted.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen over for kommunalbestyrelsen inden for en frist på 3 uger, det vil sige senest tirsdag den 24. september 2019.