Ansøgninger om tilladelse til etablering af boringer til vandforsyning, samt indvinding af vand

matr. nr. 19c Årslev By, Årslev og matr. nr. 16g Sdr. Højrup By, Sdr. Højrup

Midtfyns Vandforsyning søger om tilladelse til at lave to nye vandforsyningsboringer. De ønskede placeringer er på matr. nr. 19c Årslev By, Årslev og matr. nr. 16g Sdr. Højrup By, Sdr. Højrup. Der er søgt om indvinding af 50.000 m3/år pr boring.

Enhver har ret til at komme med bemærkninger til det ansøgte inden for en frist på 3 uger.

Bemærkninger kan sendes til teknik@fmk.dk eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. I emnefeltet skrives ’vandforsyning’.

Ansøgningerne er annonceret den 7. november 2019. Frist for at komme med bemærkninger er den 28. november 2019.