Budget for 2020 - Informationsmøde

Vil du have indsigt i kommunens økonomi?

Kommunalbestyrelsen skal i de kommende måneder blive enige om kommunens budget for 2020. Hvis du har lyst til at få indsigt i, hvad politikerne skal forhandle om, så kom til informationsmøde på Ringe Bibliotek den 12. august kl. 18. 

Budgettet har betydning for dig som borger. Det er nemlig afgørende for serviceniveauet på kommunens skoler, daginstitutioner, plejehjem mv. Hvis du har lyst til at følge budgetforhandlingerne, og måske senere give politikerne dine kommentarer på et borgermøde eller i et høringssvar, kan du på informationsmødet få et indblik i, hvad det er for en opgave, kommunalbestyrelsen skal i gang med. 

På mødet vil administrationen give en teknisk gennemgang af kommunens økonomi for 2020. Du vil få et indblik i de faktorer som påvirker kommunens økonomi og en gennemgang af de forslag til ændringer til budgettet, som politikerne skal tage stilling til i den kommende tid. På den måde bliver det lettere for dig som borger at forstå og følge arbejdet med næste års budget. 

Tilmelding til informationsmødet kan ske på mail til annmc@fmk.dk.