Høring i henhold til vandløbsloven

Restaurering og åbning af en rørlagt strækning Svanningebækken i Faaborg

Der er ansøgt om at åbne en rørlagt strækning og restaurere Svanningebækken i forbindelse med fornyelsen af legepladsen i Hans Rasmussens Have i Faaborg. Samtidig vil man forbedre en strækning af bækken nedstrøms Pugesøvej.

Projektet er i offentlig høring i 8 uger.

Høringen sker fra 8. maj 2019 til 3. juli 2019.

Restaurering og åbning af rørlagt strækning af Svanningebækken

Kortbilag, Svanningebækken