Ny ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet

Høring om ny ledelsesstruktur, som medfører ændringer på dagtilbuds- og skolestrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Høringssvar kan indsendes fra 10. februar til 7. april med forlængelse til den 5. maj 2021, hvis der indkommer høringssvar i første periode.


Et flertal i Faaborg-Midtfyn Kommunens kommunalbestyrelse har den 9. februar 2021 besluttet at sende et forslag om ny ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet i høring.

Baggrunden for forslaget skal ses i sammenhæng med, at Opvækst- og Læringsudvalget skal komme med forslag til besparelser/effektiviseringer på cirka kr. 11 millioner til Budget 2022. Derfor blev det i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 besluttet af forligspartierne, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til ny ledelsesstruktur på Opvækst- og Læringsområdet, som blandt andet reducerer udgifterne på lederlønninger.

Ud over høringssvar i forhold til det fremlagte forslag, er man velkommen til at komme med alternative forslag, som skaber en bedre sammenhængende og slankere ledelsesstruktur på Opvækst- og Læringsområdet.

Forslag
Skolernes samles i 4 ledelsesområder, som er identiske med de 4 eksisterende børneområder. Samtidig samles alle daginstitutioner organisatorisk i børneområderne jf. nedenstående.

OmrådeSammenlagte enheder
DagtilbudNordOmråde Nord (Bøgehaven, Nøddehøj, Klatretræet)
VestOmråde Vest (Symfonien, Myretuen) og daginstitution Broholm fra Brobyskolerne
MidtOmråde Midt (1000Fryd, Vesterparken, Hættegården) daginstitution Oasen og Eventyrhuset fra Tre Egeskolen og Espe Børnehave fra Espe Skole og Børnehave
SydOmråde Syd (Sundbrinken, Toftegården), daginstitution Horne og Svanninge fra Brahesminde Skole og Børnehuse, daginstitution Bøgebjerg, herunder satellitten i Korinth fra Bøgebjergskolen og Børnehaver
SkoleNordBroskolen (Bøgehøj, Rolfsted)
VestCarl Nielsen Skolen, Brobyskolerne (Allested-Vejle, Pontoppidan)
MidtNordagerskolen, Tingagerskolen, Espe Skole, Tre Ege Skolen (afdeling Kværndrup, Ryslinge)
SydØhavsskolen (afdeling Uglen og Svanen), Brahesminde Skole (afdeling Horne og Svanninge) og Bøgebjergskolen

Baggrunden for forslaget er nærmere beskrevet i punkt 48 til behandlingen i kommunalbestyrelse den 9. februar 2021.

Vi vil lave spørgsmål/svar på kommunens hjemmeside, som man kan følge undervejs. Derfor modtager vi gerne afklarende spørgsmål til materialet. Spørgsmål sendes til samme mailadresse som høringssvarene.

Forslaget bilagt eventuelle høringssvar behandles først på Opvækst- og Læringsudvalgsmødet den 18. maj 2021 og herefter på Økonomiudvalgets møde den 31. maj 2021 og endelig på kommunalbestyrelsesmødet den 8. juni 2021.

Høringssvar sendes til opvaekstoglaering-vp@fmk.dk

Bemærk, at de indkomne høringssvar offentliggøres.