Veteranstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune i høring

Veteranstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune i høring.

I runde tal har 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948, hvilket gør dem til veteraner.

De fleste har været udsendt i regi af Forsvaret, men også Politiet og forskellige NGO’er har løst vigtige opgaver uden for Danmarks grænser, og de fortjener alle respekt og anerkendelse for deres indsatser. Nogle af disse veteraner og deres pårørende bor i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune har, ifølge Forsvaret, 247 veteraner, hvoraf 72 stadig er ansatte for Forsvaret.

Særlige forhold for veteraner

Der gælder nogle særlige forhold for veteraner, som gør, at de ikke automatisk er omfattet af kommunens øvrige politikker. Derfor har  Faaborg-Midtfyn kommune udarbejdet denne veteranstrategi, som løbende vil blive evalueret og justeret efter behov.

Formålet med veteranstrategien er at definere rammerne, for Faaborg-Midtfyn Kommunes støtte til kommunens veteraner og deres pårørende, og for hvordan vi hjælper med at sikre en tilbagevenden til den tilværelse, de levede før udsendelse. 

Veteranstrategien tjener som redskab til at gøre, hvad der skal til, for at veteranerne og deres pårørende lige som alle andre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune får så godt et liv som muligt, er inkluderet i fællesskabet og bliver meget tilfredse med livet.  

Tre fokusområder

Veteranstrategien  fokuserer på tre områder, som kræver særlige indsatser og initiativer:

  1. Nyttiggørelse af veteranernes kompetencer
  2. Støtte til socialt udsatte veteraner – herunder veteraner med PTSD
  3. Støtte til veteranernes pårørende

Faaborg-Midtfyn Kommunes udkast til veteranstrategi er i offentlig høring i 4 uger. 

Høringen sker fra 17. maj 2019 til 14. juni 2019. 

Udkast til Veteranstrategi

Her kan du læse udkastet til Veteranstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Udkast til Veteranstrategi