Kommunalbestyrelsens vederlag for bestyrelsesposter

I henhold til Styrelsesloven offentliggøres oplysninger om modtagne vederlag for varetagelse af andre hverv end at være medlem af kommunalbestyrelse og udvalg.

Kristian S. Nielsen (V)Fyn Bus20.000 kr.
Anstina Krogh (A) Danske Diakonhjem  6.426 kr.