Ældrerådet

Lov om retssikkerhed siger, at der skal nedsættes et ældreråd

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen nedsætte et ældreråd. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Ældrerådet skal bl.a. medvirke til at øge medindflydelse og medansvar

Formålet med ældrerådene er bl.a. at de skal medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Ældrerådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer over 60 år

Ældrerådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svage ældre, men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. De ældre skal således have indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for deres hverdag.

Høring om årlige budgetter, planer for byggeri af boliger til ældre

Ældrerådet skal fx høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger til ældre, og planer om nedlæggelse af boliger og plejecentre for ældre, om forslag til at iværksætte eller nedlægge aktiviteter for ældre, kommunalbestyrelsens målsætning og serviceinformation på ældreområdet m.v.

Personsager bliver ikke drøftet i ældrerådet

Ældrerådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Ældrerådets møder

Ældrerådet holder som hovedregel møde den anden torsdag i hver måned. Alle borgere kan henvende sig til ældrerådet. Han man ønsker om at få noget med på ældrerådets møder, skal man blot rette henvendelse til ét at medlemmerne senest 14 dage før et møde.

Valg til ældrerådet

Der er valg til ældrerådet hver 4. år, hvor der skal vælge 15 medlemmer. Valget foregår i november og bliver afholdt næste gang i 2021.

Kontakt

Marianne Bang Hjorth

Mail:mhjor@fmk.dk

Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk

Telefon 72 53 69 62

Ældrerådets medlemmer

Se resultatet af Ældrerådsvalget 2021