Folkeoplysnings- udvalget

Udvalgets opgave er at er sikre den bedst mulige udvikling inden for folkeoplysningen, bl.a. aftenskoler, idrætsliv og spejder.

Folkeoplysningsudvalget er bindeled mellem kommunens mange foreninger og politikerne.

Udvalgets medlemmer repræsenterer hver et område af det folkeoplysende arbejde, og formålet er at sikre, at alle interesser bliver hørt og så vidt muligt afspejles i de beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer.

Opgaver for Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget beskæftiger sig bl.a. med:

 • Aftenskoleundervisning
 • Husflid
 • Foredragsforeninger
 • Studiekredse
 • Boldspil
 • Andre hold-idrætter
 • Individuelle idrætter
 • Selvorganiseret idræt
 • Senioridræt
 • Søsport, natur- og friluftsliv
 • Spejdere
 • Skytteforeninger
 • Handicaporganisationer
 • Hobbybetonede foreninger
 • Motorforeninger

Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget

Udvalget har 11 medlemmer.

Formand for udvalget er Iben Bech.

Repræsentanter for Faaborg-Midtfyn Kommune
Navn og mailFunktionTelefon
Anne Møllegaard Mortensen
Formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget72531690
Anne Mette Skov BorringMedlem af Kommunalbestyrelsen72531705
Torben Smith
Medlem af Kommunalbestyrelsen72531696
Repræsentanter for foreninger, der tilbyder voksenundervisning

Navn og mailForeningTelefon
Steen Virkelyst
LOF Faaborg-Midtfyn27518198
Tenna Aaman
SUK Ølsted75945614
Bo PetersenLOF Faaborg-Midtfyn72531693
Repræsentanter for foreninger, der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde
Navn og mailForeningTelefon
Iben BechRolfsted Idrætsforening60742414
Steen Petersen
Allested Ungdoms og Idrætsforening41446061
Finn Knudsen
FC Broby30595983
Svend JohnsenAll Times Fitness21458845
Flemming Lunde
Faldsled Svanninge SG&I23299991

Funktionsperiode

Funktionsperioden er 4 år og følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Det siddende udvalg er altså udpeget for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Mødeplan 2019

Folkeoplysningsudvalget holder møde en gang om måneden.

Mødeplan for 2019:
Onsdag 16. januar
Onsdag 6. februar
Onsdag 13. marts
Onsdag 10. april
Tirsdag 8. maj
Onsdag 12. juni
Onsdag 14. august
Onsdag 4. september - AFLYST
Onsdag 9. oktober
Onsdag 6. november
Onsdag 4. december

Møderne i udvalget er lukkede, kun medlemmer har adgang.

Kontakt

Helle Hansen
hha@fmk.dk
72 53 80 03