Folkeoplysnings- udvalget

Udvalgets opgave er at er sikre den bedst mulige udvikling inden for folkeoplysningen, bl.a. aftenskoler, idrætsliv og spejder.

Folkeoplysningsudvalget er bindeled mellem kommunens mange foreninger og politikerne.

Udvalgets medlemmer repræsenterer hver et område af det folkeoplysende arbejde, og formålet er at sikre, at alle interesser bliver hørt og så vidt muligt afspejles i de beslutninger, som kommunalbestyrelsen træffer.

Opgaver for Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget beskæftiger sig bl.a. med:

 • Aftenskoleundervisning
 • Husflid
 • Foredragsforeninger
 • Studiekredse
 • Boldspil
 • Andre hold-idrætter
 • Individuelle idrætter
 • Selvorganiseret idræt
 • Senioridræt
 • Søsport, natur- og friluftsliv
 • Spejdere
 • Skytteforeninger
 • Handicaporganisationer
 • Hobbybetonede foreninger
 • Motorforeninger

Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget

Udvalget har 11 medlemmer.

Formand for udvalget er Iben Bech.

Repræsentanter for Faaborg-Midtfyn Kommune
Navn og mailFunktionTelefon
Anne Møllegaard Mortensen
Formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget72531690
Lars Scheby
Medlem af Kommunalbestyrelsen72531670
Ole Pedersen
Medlem af Kommunalbestyrelsen72531682
Repræsentanter for foreninger, der tilbyder voksenundervisning
Navn og mailForeningTelefon
Steen Virkelyst
LOF Faaborg-Midtfyn27518198
Tenna Aaman
SUK Ølsted75945614
Marianne Mortensen
Midtfyns Husflid30268115
Repræsentanter for foreninger, der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde
Navn og mailForeningTelefon
Iben BechRolfsted Idrætsforening60742414
Finn Knudsen
FC Broby30595983
Svend JohnsenAll Times Fitness21458845
Flemming Lunde
Faldsled Svanninge SG&I23299991
Repræsentanter for handicapforeninger, der tilbyder handicapundervisning
Navn og mailForeningTelefon
Karl Hans Larsen
Danske Handicaporganisationer30201422

Funktionsperiode

Funktionsperioden er 4 år og følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Det siddende udvalg er altså udpeget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

Mødeplan 2022

Folkeoplysningsudvalget holder møde en gang om måneden.

Mødeplan for 2022:
Onsdag 12. januar
Onsdag 2. marts
Tirsdag 4. maj
Onsdag 1. juni
Onsdag 10. august
Onsdag 7. september
Onsdag 5. oktober
Onsdag 9. november
Torsdag 8. december

Møderne i udvalget er lukkede, kun medlemmer har adgang.

Kontakt

Helle Hansen
hha@fmk.dk
72 53 80 03