Handicaprådet

Handicaprådet sætter fokus på handicappolitiske emner og problemstillinger.

Handicaprådets opgaver

Handicaprådet skal rådgive kommunen i handicappolitiske spørgsmål.

Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om kommunalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Rådet kan ikke behandle sager og spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Handicaprådet afholder ca. 6 ordinære møder om året.

Medlemmer af Handicaprådet

Danske Handicaporganisationer udpeger 4 medlemmer til Handicaprådet.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune udpeger 4 medlemmer til Handicaprådet.

Formand for udvalget er Kristian Skovslund Nielsen.

Repræsentanter for Faaborg-Midtfyn Kommune
Navn og mailFunktionTelefon
Kristian NielsenFormand.
Medlem af Økonomiudvalget.
72531704
Anne Møllegaard Mortensen

Medlem afKultur- og Lokalsamfundsudvalget (formand), Økonomiudvalget
2. viceborgmester

72531690
Anstina KroghSundheds- og Omsorgsudvalget samt Kultur- og Lokalsamfundsudvalget72531685
Morten Schjøtt
Medlem af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget72531718
Repræsentanter for Danske Handicaporganisationer (DH)
Navn og mailForeningTelefon
Heidi Bruhn Jensen
Dansk Handicap Forbund72 53 21 60
Ulla StickLandsforeningen LEV62 68 19 87
Poul Erik Jensen Dansk Handicap Forbund61 14 48 08
Pia PedersenDansk Handicap Forbund60 19 33 17

Funktionsperiode

Rådets medlemmer udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode.