Udsatteråd

Udsatterådet i Faaborg-Midtfyn Kommune har til formål at være talerør for udsatte grupper i samfundet og fungerer som formidlere af viden om særligt sårbare målgrupper.

Udsatterådets opgaver

Udsatterådet skal rådgive forvaltningen og de politiske udvalg ifm. med beslutninger og indsatser for udsatte grupper i kommunen. 

Udsatterådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om kommunalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker i udsatte og sårbare livssituationer. 

Udsatterådets målgruppe er personer som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold. Udsatterådet kan have fokus på de grupper blandt udsatte, som er særlig sårbare, eller hvortil der kan være knyttet særlige problemstillinger. 

Rådet kan ikke behandle sager og spørgsmål om enkeltpersoners forhold. 

Udsatterådet afholder ca. 4 ordinære møder om året.

Medlemmer af Udsatterådet

Udsatterådets formand er Helene Jakobsen og næstformand er Ida Karottki.

Helene Jakobsen

Telefon: 30 34 68 30 

Mail: helene@ravno.dk

Catharina Rewentlow-Mouirer

Telefon: 22 60 30 02

Mail: catharina@reventlow-mourier.dk

Ida Karottki

Telefon: 60 68 65 25

Mail: karottki@gmail.com

Anne-Grete Birkemose

Telefon: 25 11 37 56

Mail: angebir@gmail.com


Thomas Witek

Telefon: 7253 6339

Mail: twite@fmk.dk

Lene Linde Møller Nielsen

Telefon: 72 53 89 04

Mail: lelmn@fmk.dk

Søren W. Isaksen

Telefon: 91 42 72 10

Mail: swi@motorhouse.dk

Kontakt

Sissel Skivinger Dyrving
Telefon: 72536499
Mail: sdyrv@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse, personoplysninger bedes derfor ikke sendes til denne)