Ungdomsrådet

Ungdomsrådet Faaborg-Midtfyn består af unge fra 7. klasse til 25 år. Ungdomsrådet har til formål at fungere som talerør for de unge i Faaborg-Midtfyn, og at skabe spændende og relevante arrangementer for alle unge.

Ungdomsrådets møder

Cirka 10 gang om året mødes Ungdomsrådet Faaborg-Midtfyn. Mødedatoer fastsættes fra gang til gang.

På ungdomsrådsmøderne drøfter medlemmerne aktuelle sager, fordeler opgaver og planlægger arrangementer for unge. Møderne er åbne for alle medlemmer, og alle medlemmer har stemmeret.

Alle i alderen fra 7. klasse til 25 år, som enten bor, studerer eller arbejder i Faaborg-Midtfyn kan blive medlem af Ungdomsrådet.

Ønsker man at få et punkt med på Ungdomsrådets dagsorden, skal man kontakte Ungdomsrådets kontaktperson.

Valg til Ungdomsrådet

Én gang årligt afholder Ungdomsrådet generalforsamling. Her vælger medlemmerne en formand, næstformand og kasserer, som tegner Ungdomsrådet og har mødepligt til alle møder i Ungdomsrådet.

Alle som er fra 7. klasse til 25 år og som bor, studerer eller arbejde i Faaborg-Midtfyn kan stille op til poster i Ungdomsrådet.

Ingen lovhjemmel

Der er ikke et lovkrav om, at kommunen skal have et Ungdomsråd, eller at Ungdomsrådets skal høres i sager, som vedrører unge i Faaborg-Midtfyn. Trods dette, stiller Ungdomsrådets sig gerne til rådighed overfor forvaltning og politikere, som ønsker at inddrage unge i beslutninger på ungeområdet.

Ungdomsrådet arbejder ikke med enkelt- eller personsager, men engagerer sig gerne i sager af generel eller principiel karakter.

Ungdomsrådet Faaborg-Midtfyn

Kontakt

Lars Mosgaard
72 53 83 40