Planer, regulativer og vedtægter

For at vi alle sammen følger de samme regler og love, er vi som kommune nødt til at udstikke nogle retningslinjer. Det gør vi bl.a. i vores planer, regulativer og vedtægter, som du finder her.