Affaldsplan og -regulativer

Her finder du oplysninger om planer og regulativer for affald i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fold alle ud

Affaldsplan 2015-2020

Affaldsplan 2015 – 2020 er udarbejdet i samarbejde med de øvrige ejerkommuner i Klintholm I/S.

Affaldsplan  2015-2020

Tillæg til Affaldsplan 2015-2020

Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020 præciserer Faaborg-Midtfyn Kommunes planer for indsamling af madaffald fra husholdninger og mulighederne for en ny sorteringsordning for de tørre genanvendelige fraktioner.

Tillægget har været i offentlig høring og kommunen har afholdt et borgermøde om indholdet. Der er kommet flere bemærkninger, som viser interesse for at tilpasse affaldsordningerne, så vi sammen kan genanvende mere af affaldet, end vi allerede gør.

Hvis du har spørgsmål til affaldsplanen eller tillægget, er du altid velkommen til at kontakte miljøafdelingen. Tillæg til Affaldsplan 2015-2020.

Tillæg II til Affaldsplan 2015-2020

 

Tillæg I til Affaldsplan 2015-2020

Gældende regulativer for affald i Faaborg-Midtfyn Kommune

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for Jord

Kommunale regulativer skal være baseret på affaldsbekendtgørelsens standardregulativer og er derfor i høj grad baseret på standardtekst, som ikke kan ændres. Alle landets affaldsregulativer ligner derfor hinanden og er samlet i en national database kaldet NSTAR  (Nationale Standard Affaldsregulativer) som drives af Miljøstyrelsen.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk