Miljøtilsynsplan

Hver kommune skal lave en plan for miljøtilsyn på større forurenende virksomheder og husdyrbrug.

Miljøtilsynsplaner

Planerne for miljøtilsyn kan ses på Miljøstyrelsens Digital Miljø Administrations-portal - MST DMA-portal.

MST DMA-portalen