Spildevandsplan

Spildevandsplanen og tillæg til planen udarbejdes og godkendes af kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019 - 2023

Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019-2023 fastsætter regler og rammer for spildevandshåndteringen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen viser de eksisterende kloakforhold, og kan oplyse borgerne om de må aflede tag- og overfladevand, husspildevand eller begge dele til den offentlige kloak. Planen viser også de projekter, der skal medvirke til at opfylde miljømål og samtidig tilpasse kommunens afløbssystemer til de forventede klimaændringer.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019-2023

Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019-2023 (pdf)

Interaktivt kort

Det interaktive kort indeholder blandt andet oplysninger om status og eventuel plan for kommunens kloakerede områder.

Kort til spildevandsplan

Oversigt over områder, der bliver berørt af spildevandsplanens projekter.

M01Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag-og overfladevand i et område i V. Åby
M02Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område i Åstrup
M03Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Faaborgvej i Gislev
M04Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Skolevej i Gislev
M05Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Søndervangen i Gislev
M06Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Stationsvej i Kværndrup
M07Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Vængevej i Kværndrup
M08Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Svendborgvej i Kværndrup
M09Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Kirkevej i Kværndrup
M10Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Klintholmvej i Faldsled
M11Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Østerågade og Vesterågade i Nr. Broby
M12Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Reventlowsvej og Immerkærvej i Korinth
M13Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Viadukten i Korinth
M14Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Svendborgvej i Faaborg