Spildevandsplan

Spildevandsplanen og tillæg til planen udarbejdes og godkendes af kommunen.

Spildevandsplan 2019 - 2023

Fold alle ud

Spildevandsplanens indhold

Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019-2023 fastsætter regler og rammer for spildevandshåndteringen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Planen viser de eksisterende kloakforhold, og kan oplyse borgerne om de må aflede tag- og overfladevand, husspildevand eller begge dele til den offentlige kloak.

Spildevandsplanen viser også de projekter, der skal medvirke til at opfylde miljømål og samtidig tilpasse kommunens afløbssystemer til de forventede klimaændringer.

Web

PDF

Interaktivt kort

Det interaktive kort indeholder blandt andet oplysninger om status og eventuel plan for kommunens kloakerede områder.

Kort til spildevandsplan

Projekter under spildevandsplanen

Fold alle ud

Udtræden af kloakfællesskabet

Der er flere projekter under spildevandsplanen for kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i kommunen.

Projekterne

Kontakt

Faaborg-Midtfyn Kommune
Miljø
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk