Naturstrategi

Naturstrategien beskriver, hvordan kommunen vil beskytte og pleje de rige naturværdier af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Naturværdier i kommunen

Faaborg-Midtfyn Kommune er rig på naturværdier, som vi prioriterer højt.

De skal beskyttes og plejes, både af hensyn til nuværende beboere og kommende generationer, og fordi de er et godt grundlag for at udvikle turisme og skaffe flere fastboende.

Naturstrategien beskriver vision, mål og handlinger i de kommende år.

Vision

Faaborg-Midtfyn Kommune er kendt for at rumme unikke naturkvaliteter, som vi i fællesskab tager hånd om, bruger, udvikler og formidler.

5 indsatsområder

  • Sikre og udbygge værdifulde naturområder
  • Udbygge naturnetværk
  • Særlig indsats for arter
  • Natur i og ved byerne
  • Viden og formidling

Inden for hvert område er der beskrevet en række konkrete mål og handlinger.

Natur og Landskab

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os