Brænder du for bæredygtighed, biodiversitet og klima?

Så er det måske dig, vi søger.

Faaborg-Midtfyn Kommune har lavet et udvalg, der skal arbejde med syv af FN’s verdensmål - et såkaldt §17, stk. 4-udvalg.

Hvis du er interesseret i at arbejde med verdensmålene om bæredygtighed, klima og biodiversitet, og hvis du kunne tænke dig at være med til at præge, hvordan kommunen i de kommende år skal arbejde med disse verdensmål, så er det nu du skal til tasterne.
Vi skal bruge tre borgere til arbejdet, og hvis du vil være med, skal du sende en motiveret tekst til Natur og Trafik på NaturogTrafik-Post@fmk.dk senest den 26. juni 2020 kl. 12.00.

I teksten må du gerne skrive noget om, hvem du er, hvorfor du gerne vil deltage i udvalget og eventuelt hvad du har særlig interesse for og/eller viden om. Du vil indgå i arbejdet på lige fod med udvalgets øvrige medlemmer og må gerne i en eller anden grad repræsentere lokalsamfundet.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgets formand, Søren Hillers (R) på soeuh@fmk.dk

Mere om arbejdet i § 17, stk. 4 udvalget
Udvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune i de kommende år skal arbejde for at kunne opfylde verdensmålene om klimaindsats, biodiversitet bæredygtig udvikling.

Udvalget vil bestå af en politisk udpeget formand, en repræsentant for hvert af kommunens stående politiske udvalg, en repræsentant fra hhv. erhvervslivet, FFV, Fynsland og Ungerådet samt tre borgere.
Udvalget vil mødes cirka 10 gange i løbet af det næste år, og derudover vil der komme en enkelt dag med mulighed for en ekskursion.