Fremtidens Mobilitet: Udvalgets opgave

Kommunalbestyrelsen har nedsat et § 17 stk. 4 udvalg, som frem mod sommeren 2019 skal udarbejde nogle anbefalinger til kommunalbestyrelsen om Fremtidens Mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ny teknologi til mobilitetsløsninger

Vi har her i Faaborg-Midtfyn Kommune en ambition om at blive førende og banebrydende inden for udviklingen af mobilitet i landområder ved hjælp af nye tekniske løsninger og ved at involvere borgere og virksomheder i at skabe nye mobilitetsløsninger gennem brug af data og designmetoder.

Vi vil gerne udvikle løsninger sammen med borgerne, der øger deres livskvalitet og gør drømmen om et godt og moderne liv på landet til virkelighed, skabe vækst for vores virksomheder og ikke mindst finde bæredygtige løsninger.

Mobilitetsudvalgets opgaver

  • Tage stilling til udviklingen af Faaborg-Midtfyn Kommunes mobilitetsprojekt
  • Tage stilling til inddragelse af borgerne i mobilitetsprojektet
  • Indgå i prioritering af de strategiske samarbejde
  • Sikre en bred politisk forankring af mobilitetsprojektet

Projektets formål

  • Bedre mobilitet for borgere og virksomheder i kommunen
  • Tiltrækning af nye borgere og virksomheder til kommunen
  • Nye muligheder for økonomisk udvikling og jobs i kommunen
  • Styrket fællesskab blandt borgere, virksomheder og kommunens ansatte
  • Bæredygtig mobilitet i kommunen
  • National og international branding af Faaborg-Midtfyn som en nyskabende og ambitiøs kommune

Projektets baggrund

Mobilitet er en væsentlig forudsætning for bosætning og vækst.

Mobilitet handler om mere end bare transporten fra A til B; mobilitet handler om tilgængelighed: at man har adgang til det, man har behov for.

Faaborg-Midtfyn Kommune har store afstande og ikke lige god adgang til alle by- og lokalområder. Det kan være svært for borgerne at transportere sig enten på arbejde, til skolen eller fællesskaber, som de har lyst til at indgå i.