Fremtidens skole: Udvalgets opgave

Kommunalbestyrelsen har nedsat et § 17 stk. 4 udvalg, som frem mod sommeren 2019 skal udarbejde nogle anbefalinger til kommunalbestyrelsen om Fremtidens Skole i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Udvalgets opgave

Opgaven er at omsætte nationale rammer for folkeskolen til Faaborg-Midtfyn Kommune. Det omfatter en synliggørelse og udpegning af forventninger til:

  • At eleverne, når de forlader skolen, føler sig rustet til at begå sig i fremtidens samfund.
  • Videreudviklingen af skolernes styrkepositioner (afdækning på data og fakta).

Målet med Fremtidens skole

Arbejdet skal med synliggøre og udpegning af kompetencer og styrkepositioner kan også betyde, at:

  • Skolerne bidrager til at tiltrække nye familier til kommunen og fastholde de nuværende familier.
  • Skolerne understøtter udviklingsstrategiens mål. Eksempelvis i forhold til egnsprofiler, veluddannet arbejdsstyrke, lærende fællesskaber, sunde livsvilkår og bedre livskvalitet.
  • Skolerne bidrager til national og international branding af Faaborg-Midtfyn Kommune.
  • Skolerne har et skærpet fokus på tilrettelæggelsen af skoleåret, herunder anvendelsen af ressourcer (eksempelvis ressourceopgørelse, analyse og vurdering).
  • Der er et tæt og fællesskabende samarbejde mellem skoler, forældre, skolebestyrelser, elevråd, dagtilbud, ungdomsuddannelser, lokalsamfund, civilsamfund, erhvervsliv mv.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. Fremtidens skole, er du velkommen til at kontakte:

Palle Olesen

paole@fmk.dk