FMKs samarbejde med folkeoplysende foreninger og haller: Udvalgets opgave

Udvalget skal komme med forslag til hvordan samarbejde og relationer mellem FMK og de folkeoplysende foreninger samt haller skal organiseres og udvikles

Udvalgets opgave

Udvalget skal komme med forslag til, hvordan de fremtidige relationer mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de folkeoplysende foreninger samt selvejende idrætshaller og idrætsanlæg i kommunen skal organiseres og udvikles.

Udvalget skal belyse både økonomiske/juridiske relationer og andre samarbejdsrelationer.

Du kan læse meget mere om udvalgets opgaver i kommissoriet for udvalget

Processens tidsramme og faser

Tidsramme

Udvalget nedsættes fra den 20. februar 2018 og afsluttes senest den 31. december 2018.

Udvalgets arbejde falder i to faser.

Første fase: Tilskudsmodeller

Her skal udvalget behandle og komme med et forslag til tilskudsmodeller inden for Folkeoplysningsområdet (foreningsområdet) og i forhold til de 16 selvejende idrætshaller.

Udvalgets anbefalinger skal holdes inden for en økonomisk ramme, der ikke overstiger forbruget på området i 2014 – dvs. at udvalget kommer med forslag inden for en ramme på op til 3.4 mio. kr.

Anden fase: Juridiske relationer og fremtidigt samarbejde

Fasen påbegyndes i august 2018, og her skal udvalget behandle og komme med forslag til juridiske relationer mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de selvejende institutioner, samt det fremtidige samarbejde mellem kommunen og aktørerne på det folkeoplysende område med henblik på, at flere indbyggere bliver inkluderet i civilsamfunds-fællesskaber, og i forhold til fælles udfordringer.

Tilskudsmodeller

Kontakt

Formand

Anne Møllegaard Mortensen
anmo@fmk.dk 

Projektleder

Theis B. Hansen
tbhan@fmk.dk