Kultur- og Lokalsamfunds- udvalget

Her finder du information om Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets ansvarsområder og medlemmer.

Udvalgets ansvarsområder

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget varetager på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende områder:

 • Udvikling, planlægning og koordinering af kommunens aktiviteter i forhold til lokalsamfundene
 • Dialog med lokalrådene
 • Overordnet koordinering af frivillighed og lokalsamfund
 • Dialog med Ø-udvalget
 • Bibliotek og musikskole
 • Idræt og fritidstilbud
 • Foreningsvirksomhed
 • Kulturaftaler, museer, teater og biografer
 • Folkeoplysning
 • Naturvejledning og grønne partnerskaber

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udvalgets medlemmer

 • Anne Møllegaard Mortensen (O) - formand
 • Steffen Jensen (A) - næstformand
 • Anstina Krogh (A)
 • Ole Pedersen (L)
 • Bo Petersen (V)
 • René Dyrberg Jørgensen (O)
 • Morten Schjøtt (Ø)

Vil du vide mere?

Følg med i Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets arbejde via udvalgets møder:

Dagsordener og referater