Sundheds- og Omsorgsudvalget

Her finder du information om Sundheds- og Omsorgsudvalgets ansvarsområder og medlemmer.

Udvalgets ansvarsområder

Sundheds- og Omsorgsudvalget varetager på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende områder:

 • Pleje og omsorg og rehabilitering
 • Sundhed, herunder den regionale aftale
 • Genoptræning
 • Hjælpemidler
 • Handicap
 • Psykiatri
 • Misbrug
 • Sociale ydelser
 • Uddannelse (STU og VSU)

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udvalgets medlemmer

 • Herdis Hanghøi (V) - formand
 • Anstina Krogh (A) - næstformand
 • Anne Jørgensen (V)
 • Jack Odgaard (O)
 • Søren Hillers (B)
 • Mads Holdgaard (F)
 • Søren Clemmesen (C)

Vil du vide mere?

Følg med i Sundheds- og Omsorgsudvalgets arbejde via udvalgets møder:

Dagsordener og referater