Teknik- og Miljøudvalg

Her finder du information om Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder og medlemmer.

Udvalgets ansvarsområder

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder:

 • Kommuneplanlægning
 • Lokalplanlægning
 • Byplanlægning
 • Byfornyelse
 • Vurderinger i henhold til miljøvurderingsloven
 • Byggesager
 • Miljø
 • Energi
 • Kystbeskyttelse
 • Natur og friluftsliv
 • Naturvejledning
 • Klimatilpasning og klimaindsats
 • Infrastruktur
 • Havne
 • Forsyning – planlægning, drift og myndighed
 • Trafik

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udvalgets medlemmer

 • Søren Kristensen (V), formand
 • Søren Clemmensen (C)
 • Jack Odgaard (O)
 • Lars Scheby (V)
 • Tanja Kromann Clausen (A)
 • Lars Nielsen (A)
 • Sarah Primsø Bach (A)

Vil du vide mere?

Følg med i Teknik- og Miljøudvalgets arbejde via udvalgets møder:

Dagsordener og referater