Teknik- og Miljøudvalg

Her finder du information om Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder og medlemmer.

Udvalgets ansvarsområder

Teknik- og Miljøudvalget varetager på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende områder:

 • Lokalplanlægning
 • Byplanlægning
 • Byggesager
 • Miljø
 • Energi
 • Natur
 • Klima
 • Infrastruktur
 • Havne
 • Forsyning
 • Renovation
 • Trafik

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udvalgets medlemmer

 • Søren Kristensen (V) - formand
 • Tanja Kromann Clausen (A) - næstformand
 • Brian M. Bisgaard (A)
 • Lars Tribler (V)
 • Lea Haahr (F)
 • René Dyrberg Jørgensen (O)
 • Anna Mette Skov Borring (B)

Vil du vide mere?

Følg med i Teknik- og Miljøudvalgets arbejde via udvalgets møder:

Dagsordener og referater