Strategier og politikker

Som kommune er vi i konstant udvikling. Netop derfor er det vigtigt, at vi har nogle strategier og politikker på de forskellige områder, som rummer fælles værdier og visioner, og som kan sørge for at holde os på rette spor hele tiden.

Politisk mødekalender

Rammeaftale for det specialiserede social- område i Region Syd

Kommunalbestyrelserne i regionen skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud.

Rammeaftale 2019-2020