Arkitekturpolitik

Arkitekturpolitikken er grundlaget, der skal sikre, at vi kontinuerligt arbejder med at sikre særlige og inspirerende rammer for det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune, og dermed være medvirkende til at fremme bosætning og realisere udviklingsstrategien.

Arkitekturpolitikken er det fælles sprog i dialogen med borgere, virksomheder, foreninger, arkitektfirmaer, bygherrer, og planlæggere om udviklingen af vores bymiljøer. Udformningen og indretningen af byernes rum har stor betydning for oplevelsen af byernes attraktivitet, og derfor har arkitektur afgørende betydning for vores byers evne til at tiltrække investeringer, tilflytning og turisme.

Arkitekturpolitikken er ikke et udtryk for smag, men er en politik for, hvordan vi som kommune vil arbejde for, at vores byer, landsbyer, bygninger, torve, gader, pladser og landskaber udvikler sig, så kommunen er et godt sted at leve og et godt og trygt sted at investere i en bolig eller i en virksomhed.

Politikken er udarbejdet i samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus og med gode og værdifulde input fra fynske arkitekter og landskabsarkitekter, samt vores lokale By & Land foreninger.

Arkitekturpolitikken indeholder to indledende afsnit (’indledning’ og ’hvordan bruger vi arkitekturen som et aktiv?’), derefter er den emne inddelt, så man kan læse afsnittene uafhængigt af hinanden. Slutteligt er der et kort afsnit om processen, hvor man kan læse om hvordan politikken er blevet til.

Hent Arkitekturpolitikken her