Børne- og Ungepolitik

Politikken udgør en fælles vision og et fælles værdisæt for arbejdet med alle børn og unge på 0-18 års-området i kommunen.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016 en Børne- og Ungepolitik.

Politikken udgør en fælles vision og et fælles værdisæt for arbejdet med alle børn og unge på 0-18 års-området i kommunen. Politikken er delt op i 3 spor: "Medborgerskab", "Trivsel" samt "Opvækst og Læring".

Disse 3 spor har været retningsgivende for udarbejdelse af 4 strategier under Børne- og Ungepolitikken. Strategierne skal kæde de kommunale handleplaner inden for det samlede børne- og ungeområde sammen.

Politikken og strategierne henvender sig til kommunens børn, unge og deres familier, lokalsamfundet og kommunens medarbejdere.

Læs mere om strategierne under Børne- og Ungepolitikken i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere om strategien for Ung i FMK