Civilsamfundspolitikken

Flere opgaver skal løses med færre ressourcer. Det kræver nye former for samarbejde mellem det kommunale system og aktive medborgere.

Temamøde

Den virkelighed Faaborg-Midtfyn Kommune befinder sig i kræver nye former for samarbejde mellem kommunen og borgerne.

Men hvordan skal det ske i praksis?

Ideerne er samlet i Faaborg-Midtfyn Kommunens politik ’Sammen om Fællesskaber – Politik for samarbejde mellem civilsamfund og kommune’, der skal udvikle og skabe fælles fokus og målsætninger for det fortsatte samarbejde.

Politikken er vigtig

Politikken er en invitation til samarbejde med alle dele af civilsamfundet. Vi håber, at de værdier og principper, der beskrives her, vil få endnu flere til at sige ja til invitationerne, så vi sammen kan styrke og udvikle vores lokale fællesskaber.

Denne politik er en fortsat udvikling af det hidtidige samarbejde mellem kommune og civilsamfund og har til formål at skabe en fælles platform for et endnu tættere samarbejde i fremtiden, uanset hvilke af kommunens aktiviteter, der er tale om.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til:
Søren Heide Petersen
Mail: soepe@fmk.dk 
Telefon: 72 53 47 92

Sammen om Fællesskaber