Demensstrategien

Demensstrategien 2019-2022 i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kommunalbestyrelsen har d. 8. oktober 2019 godkendt ”Demensstrategien 2019-2022”


”Demensstrategien 2019-2022” understøtter udviklingsstrategien ”Sammen skaber vi det bedste sted” 2019-2030, hvor det er kommunalbestyrelsens ambition, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve – og udleve – sin egen version af det gode liv. Vi vil skabe de bedste rammer for, at borgerne har mulighed for at leve det liv, de ønsker”.

Demens er en sygdom, der ikke kun rammer den enkelte men hele familien. Det er en sygdom, der vender op og ned på det liv, man kender, og det er en sygdom, som der desværre ikke er en kur for.

Mange mennesker lever et langt og godt liv på trods af demens.

En grundlæggende forudsætning for at kunne leve et godt liv med en demenssygdom er, at mennesket med demens mødes med forståelse og ses som et helt menneske med egne ønsker og behov – også selvom det ikke altid er muligt at udtrykke disse.

For selvom hukommelsen svigter og minderne – og med tiden også sproget – forsvinder, så betyder det ikke, at mennesket bag sygdommen er forsvundet. 

Demensstrategien er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale demenshandlingsplan ”Et trygt og værdigt liv med demens - National demenshandlingsplan 2025” (Sundhedsstyrelsen, 2017).

Fokusområderne er:

1.       Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling

2.       Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

3.       Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

4.       Demensvenlige samfund og boliger

5.       Øget videns og kompetenceniveau.

Læs mere om fokusområderne i selve strategien via linket.

Der har været afholdt temadag omkring demensstrategien i september 2018 med frivillige organisationer, ældreråd, handicapråd, Sundhed og Omsorgsudvalget, demenskoordinatorer, ledere og chefer.

Demensstrategien 2019-2022 i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontakt

Karin Madsen
Kmad1@fmk.dk
Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende perfonfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk

Tlf. 72 53 62 07