Demensstrategien

Kommunalbestyrelsen har d. 8. oktober 2019 godkendt ”Demensstrategien 2019-2022”

Kommunalbestyrelsen har d. 8. oktober 2019 godkendt ”Demensstrategien 2019-2022”

”Demensstrategien 2019-2022” understøtter udviklingsstrategien ”Sammen skaber vi det bedste sted” 2019-2030, hvor det er kommunalbestyrelsens ambition, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve – og udleve – sin egen version af det gode liv. Vi vil skabe de bedste rammer for, at borgerne har mulighed for at leve det liv, de ønsker”.

Demens er en sygdom, der ikke kun rammer den enkelte men hele familien. Det er en sygdom, der vender op og ned på det liv, man kender, og det er en sygdom, som der desværre ikke er en kur for.

Mange mennesker lever et langt og godt liv på trods af demens.

En grundlæggende forudsætning for at kunne leve et godt liv med en demenssygdom er, at mennesket med demens mødes med forståelse og ses som et helt menneske med egne ønsker og behov – også selvom det ikke altid er muligt at udtrykke disse.

For selvom hukommelsen svigter og minderne – og med tiden også sproget – forsvinder, så betyder det ikke, at mennesket bag sygdommen er forsvundet. 

Faaborg-Midtfyn kommune har siden 2014 arbejdet målrettet om at kunne fremme velbefindende uanset hvor personer i befinder sig i sit demenslivsforløb.
Vi benytter os af to læringsuniverser, der anvendes i samspillet mellem fagpersoner, borgere og pårørende: ”Månerejseuniverset” og ”Blomstringsuniverset”. De er sammenhængende koncepter udviklet af Vibeke Drevsen Bach til at fremme en bevidst blomstringskultur.

Link til beskrivelse af "Blomstringsuniverset" og "Måneuniverset"

Mere end 1.000 medarbejdere og ledere fra ældreområdet har deltaget i flerårige læringsforløb, hvor der forsat øves i at få nye om bord og i kunsten at skabe det, som Vibeke Drevsen Bach betegner som menneskelig blomstring på de mange niveauer. Hun har skabt disse visuelle universer bl.a. på baggrund af den britiske psykologiprofessor Tom Kitwoods teorier og metoder, som sigter på at fremme velbefindende og bygger på en personcentret pleje- og omsorgstilgang.

Demensstrategien er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale demenshandlingsplan ”Et trygt og værdigt liv med demens - National demenshandlingsplan 2025” (Sundhedsstyrelsen, 2017).

Fokusområderne er:

1.       Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling

2.       Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

3.       Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

4.       Demensvenlige samfund og boliger

5.       Øget videns og kompetenceniveau.

Læs mere om fokusområderne i selve strategien via linket.

Der har været afholdt temadag omkring demensstrategien i september 2018 med frivillige organisationer, ældreråd, handicapråd, Sundhed og Omsorgsudvalget, demenskoordinatorer, ledere og chefer.

Demensstrategien 2019-2022 i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontakt

Karin Madsen
Kmad1@fmk.dk
Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende perfonfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk

Tlf. 72 53 62 07