Frivillig-social strategi

'Sammen om det frivillige sociale arbejde' er Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi for, hvordan kommunen vil arbejde for at understøtte det frivillige sociale område i årene 2018-22.

Anwut bofaellesskaber og stottecentre

En ny strategi på det frivillige sociale område

Faaborg‐Midtfyn Kommunes nye frivilligstrategi på det sociale område skal bidrage til at bygge bro mellem den frivillige sociale indsats og de mål, som Faaborg‐Midtfyn Kommune har defineret i udviklingsstrategien Sammen om nødvendige forandringer og med udgangspunkt i de værdier politikken Sammen om fællesskaber beskriver for samarbejdet med civilsamfundet.

Frivilligstrategien bliver dermed et redskab, der definerer et sæt prioriterede delmål og indsatsområder, som sikrer, at den frivillige sociale indsats understøtter Faaborg‐Midtfyn Kommunes erklærede mål.

Fem indsatsområder

Frivilligstrategien beskriver fem særlige indsatsområder, som vil danne rammen for samarbejdet med det frivillige sociale område i årene 2018-22.

  1. Øget mangfoldighed
  2. Respekt og tillid
  3. Gensidigt kendskab
  4. Nye idéer - nye veje
  5. Anerkendelse

Læs mere om indsatsområderne i selve strategien via linket til højre.

En fælles proces

Strategien på det frivillige sociale område er blevet til gennem en fælles proces mellem frivillige sociale foreninger, netværk, selvejende institutioner og ildsjæle samt medarbejdere, ledere og politikere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det tætte strategiske samarbejde mellem kommune og frivillig-sociale aktører fastholdes ved oprettelse af Frivillig Social Følgegruppe. Læs mere om følgegruppens funktion og opgaver her.

 

 

Kontakt

Frivilligkonsulent

Mail: sundhed@fmk.dk 
Telefon: 72 53 60 63

Frivillig Social Nytårskur 2018

Hændersamletfrivillighed

Den nye frivillig-sociale strategi bliver lanceret til Sundheds- og Omsorgsudvalgets nytårskur onsdag d. 7. februar. Læs mere om kuren her

Læs mere om muligheder for støtte i forbindelse med frivilligt socialt arbejde her