Handicappolitik

Handicappolitikken fastlægger i form af værdier og målsætninger en overordnet og dynamisk ramme for den indsats, der sker på området i kommunen.

Målgruppen

Alle borgere med et fysisk eller psykisk handicap eller sindslidelse

Værdigrundlaget

Handicappolitikken skal ses i nær sammenhæng med værdier og visioner for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det handler om:

 • At give plads og muligheder til alle
 • At vise særlige hensyn til og yde en ekstra indsats for dem, der har særlige behov
 • At gøre brug af de ressourcer, som den enkelte kan bidrage med

De grundlæggende værdier

 • Den enkelte borger i centrum
 • Lige muligheder for alle
 • Et liv så tæt på det almindelige som muligt
 • Inklusion - et åbent lokalsamfund med plads til alle

Målsætningerne

 • En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behov
 • Dialog, samarbejde og medinddragelse - på flere niveauer
 • Information - bred og målrettet
 • Kvalitet og rummelighed i kommunens tilbud
 • Et åbent og favnende lokalsamfund
 • Beskæftigelse og uddannelse - også til handicappede
 • God tilgængelighed
 • Boliger og hjælpemidler for handicappede

Kontakt

Specialkonsulent Charlotte Mejlhede

Telefon: 72 53 62 98
E-mail: cmejl@fmk.dk

Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk