Handicappolitik

Handicappolitikken fastlægger i form af værdier og målsætninger en overordnet og dynamisk ramme for den indsats, der sker på området i kommunen.

Målgruppen

Alle borgere med et fysisk og/eller psykisk handicap

Visionen

Visionen for Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik er, at det i Faaborg-Midtfyn 

skal være muligt at leve – og udleve – sin egen version af det gode liv.

Visionen for kommunens Handicappolitik spiller sammen med Udviklingsstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune og den overordnede målsætning om, at andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, skal stige til minimum 80 % i 2030. 

De grundlæggende værdier

Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik bygger på følgende grundlæggende værdier:

Den enkelte borger i centrum

Fokus på borgernes ressourcer

Lige muligheder for alle

Inklusion – et åbent lokalsamfund med plads til alle

Indsatser

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at arbejde med 5 indsatser i Handicappolitikken i perioden 2021 til 2025. Indsatserne forholder sig til Handicappolitikkens overordnede vision. Handicappolitikken fastsætter målsætninger og fokuspunkter for hver indsats. 

Indsatser er: 

Kommunikation

En helhedsorienteret indsats

Bolig- og aktivitetstilbud

Tilgængelighed

Arbejdsmarked og uddannelse 

Handicappolitikken er for hele kommunen. Dette omfatter borgere, politikere, civilsamfund, virksomheder, uddannelsessteder, foreninger og forvaltningen i Faaborg-Midtfyn Kommune.  Politikken skal være med til at skabe dialog og opmærksomhed på livsvilkår for borgere med handicap i så mange aspekter som muligt. 

Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicappolitik er godkendt af kommunalbestyrelsen den 6. april 2021. 

Kontakt

Specialkonsulent Charlotte Mejlhede

Telefon: 72 53 62 98
E-mail: cmejl@fmk.dk

Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk